Tulliliitto ry
Rekisteriseloste 1.1.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä
Tulliliitto ry
Pitkänsillanranta 3 B
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteyspiste rekisteriä koskevissa asioissa
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin nimi
Tulliliitto ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenasioiden ja jäsenten edunvalvonnan hoitamiseen liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenhakemuksen yhteydessä henkilöiltä kerätään seuraavat tiedot:
Henkilötunnus, nimi, osoite, äidinkieli, työnantaja, työsuhteen alkaminen, toimipaikka, jäsenosasto ja halukkuus liittyä liittoon ja JATTK-työttömyyskassan jäseneksi. Lisäksi jäsen voi halutessaan antaa tietoa aikaisemmista liitoista ja työttömyyskassoista. Liiton ja sen jäsenyhdistysten luottamustehtävät ja niiden kesto merkitään henkilön tietoihin liiton hallituksen ja toimiston päätösten ja jäsenyhdistysten ilmoitusten perusteella. Lisäksi liiton toimisto kirjaa henkilön tietoihin palvelussuhteen ja jäsenyyden muutoksiin ja jäsenmaksujen suoritukseen liittyviä tietoja sekä suoritetut järjestö- ja luottamusmieskurssit sekä liiton myöntämät kunniamerkit.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön perustiedot siirtyvät rekisteriin henkilön oman ilmoituksen perusteella. Niitä päivitetään henkilön oman ilmoituksen tai hänen jäsenyhdistyksensä ilmoituksen perusteella. Koulutus- ja palkitsemistiedot päivitetään koulutuksen osallistujaluettelon ja liiton palkitsemispäätösten mukaisesti. Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Työnantaja antaa työnantajaperinnän piirissä olevien jäsenten jäsenmaksutietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme luovuta tietoja suoramarkkinointiin.

Niiden jäsenten, joiden jäsenmaksun työnantaja perii palkanmaksun yhteydessä, tietoja voidaan luovuttaa työnantajalle jäsenmaksuperinnän käynnistämiseksi. JATTK-työttömyyskassan nimetyt henkilöt näkevät rekisteristä kassaan kuuluvien jäsenten tiedot; syntymäpäivä, nimi, paikkakunta ja suoritetut jäsenmaksut. Henkilön jäsenmaksukäyttäytymiseen liittyviä tietoja luovutetaan pyydettäessä Tulliliitosta eronneen tai erotetun jäsenen uudelle ammattiliitolle ja työttömyyskassalle. Tulliliitto luovuttaa veroviranomaiselle tiedot henkilöiden maksetuista jäsenmaksuista, sekä vahvistaa henkilön jäsenyystiedot Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvalle. Jäsenpostin postitustarkoitukseen tarvittavat tiedot voidaan luovuttaa palvelun tarjoajalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaali aineisto:
Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti sähköisesti. Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa ja tuhotaan välittömästi käyttötarpeen päätyttyä.

ATK:lla käsiteltävät aineistot:
Käyttöoikeudet on määritelty käyttäjäryhmittäin ja rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Liitontoimiston määritelty henkilö myöntää tunnukset niille työntekijöille tai luottamushenkilöille, jotka tehtävänhoidossa tarvitsevat jäsenrekisteritietoja. Liiton toimiston henkilökunta, sekä pääluottamusmies ja hänen varansa käsittelee kaikkia henkilörekisterissä olevia tietoja. Lisäksi henkilörekisterin tekniseen ylläpitoon osallistuu Avoine Oy:n järjestelmätuen henkilökunta. Henkilötietojen päivityspyynnöt toimitetaan liiton toimistoon.