Tulliliittoon tullaan liittymällä liiton jäsenosaston jäseneksi. Kun haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä alueesi luottamusmieheen tai lähimmän jäsenosaston toimihenkilöihin.

Toiminta työpaikoilla

Jäsenten oikeuksista ja edunvalvonnasta työpaikoilla huolehtivat jäsenosastojen toimihenkilöt, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Jäsenmaksut

Kun olet täyttänyt valtakirjan, jäsenmaksut peritään automaattisesti palkastasi sen jälkeen kun valtakirja on toimitettu työnantajalle. Jäsenmaksu työssä ollessa on 0,9 % bruttopalkasta. Pyydämme Sinua seuraamaan palkkakuittiasi, että jäsenmaksuperintä toimii, jotta vakuutusturvasi ja muut jäsenetusi ovat voimassa sekä työttömyysvakuutuksesi pysyy voimassa.

Jäsenyyden säilymiseksi jäsenet ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksun myös esim. virkavapauden ajalta saamistaan palkkatuloista (rauhanturva ym. tehtävät) jäsenmaksujen maksamiesta tulee sopia liiton toimiston kanssa.

Ilmoitathan äitiyslomasta, asevelvollisuudesta ym. palkattomista kausista liitolle, jolloin olet velvoillinen maksaan minimijäsenmaksun 2023 suuruudeltaan 7 e/kk.

Jos olet siirtynyt toisesta liitosta/työttömyyskassasta tarkista, että jäsenmaksusi ovat kunnossa edelliseen liittoon/työttömyyskassaan. Jos näin ei ole, maksa puuttuva osa. Tämä on tärkeää etenkin työttömyysturvan kannalta. Huomioi myös, että jäsenyytesi säilyy saumattomana kun siirtyminen on tapahtunut kuukauden kuluessa.

Tulliliiton jäsenet kuuluvat työttömyyskassa Aariaan.

Jäsenetujen säilyminen

Ilmoitathan liittoon aikajaksot, jäädessäsi työstäsi virkavapaalle, vuorotteluvapaalle tai äitys/isyys/hoitovapaalle näin säilytät parhaiten liiton edut, sekä samalla sovit työttömyyskassan maksun maksamisesta joka on 1.1.2024 alkaen 6,5 €/kk, tällöin myös työttömyysturvasi säilyy katkeamattomana.

Pidäthän meidät ajantasalla yhteystietojen mm. kotiosoite, sukunimenvaihdos jne. muuttuessa!

Eläkkeelle jäänti

Ilmoita liittoon myös eläkkeelle jääntisi, jotta vältytään turhilta tiedusteluilta jäsenmaksujen suhteen. Liitto ei saa eläkkeelle jäännistä tietoa suoraan työnantajalta. 

Eläkkeelle jäämisen yhteydessä on toimitettava kirjallinen eroamisilmoitus liitosta ja työttömyyskassa Aariasta. Eropäiväksti tulee ilmoitaa viimeinen virassaolopäivä.
Eroaminen tulee ilmoittaa sähköpostilla tai kirjeellä, jotka toimitetaan Tulliliiton toimistoon.