JHL

Osapuolet ovat päässeet sopuun valtion uudesta virka- ja työehtosopimuksesta. Se koskee noin 80 000 henkilöä.

Valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat päässeet sopuun virka- ja työehtosopimuksesta valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimus on ajalle 1.3.2023 – 28.2.2025.

Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan, kun se on hyväksytty osapuolien hallinnoissa. JHL:n edustajisto ja muiden liittojen hallinnot kokoontuvat torstaina 23.2.

Videotoistin

Vastaava sopimusasiantuntija Harri Turunen kommentoi sopua lyhyesti videolla.

Tämän jälkeen valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvostokäsittely tapahtuu viikolla 9. Samalla viikolla valtioneuvostokäsittelyn jälkeen eduskunnan valtiovarainvaliokunta vielä käsittelee sopimuksen ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Valtiolla työskentelee noin 80 000 henkilöä.

Lisätiedot:
sopimusasiantuntija Erika Mattsson, 0400 461 411
vastaava sopimusasiantuntija Harri Turunen, 050 461 9303