JHL
Palkkoja sekä euromääräisiä palkkioita korotetaan 1.6.2022 alkaen yleiskorotuksella jonka suuruus on 2,00 %:a.

Jatkossa virkamiehen äkillisesti sairaudesta johtunut poissaoloa ei lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa sovelleta suhteellisten työtuntunormien taulukoita tämän kolmen viikon jakson ajalta. Keskeytyksen ajalta otetaan tällöin huomioon lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa työssäoloajan veroiseksi ajaksi vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika.

Eli jatkossa vahvistetun vuorolistan aikana tapahtunut äkillinen sairastuminen ei syö tehtyjä ylitöitä. Lisien maksatukseen tällä muutoksella ei ole vaikutusta.

Muuttorahaa korotettiin noin 11,7 %:a.

JHL:n laatima powerpoint kooste.

Lue lisää -linkin takaa löydät JHL:n uutisen neuvottelujen päättymisestä.

Neuvottelut valtion virka- ja työehdoista päättyivät maanantai-iltana tuloksekkaasti.

Ammattiliitto JHL:n edustajisto on hyväksynyt valtion uudet virka- ja työehtosopimukset. Edustajisto on JHL:n ylin päättävä elin. Se hyväksyi neuvottelutuloksen tiistai-iltana 1. maaliskuuta ylimääräisessä kokouksessaan.

Työntekijöiden ja työnantajan edustajat pääsivät yhteisymmärrykseen valtion virka- ja työehtosopimuksista maanantai-iltana 28. helmikuuta. Aiempi virka- ja työehtosopimus oli katkolla samana päivänä. Sovun syntyminen merkitseekin, että valtio ei joudu sopimuksettomaan tilaan.

Neuvottelutulos on kaksivuotinen ja voimassa ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Se noudattaa mallia 1 + 1, eli neuvottelut toisen vuoden palkkaratkaisut osalta on käytävä 21.12.2022 mennessä. Mikäli osapuolet eivät saavuta neuvottelutulosta jälkimmäisen vuoden osalta, voidaan sopimus tarvittaessa irtisanoa sen ensimmäisen vuoden jälkeen.

Sinnikkään väännön tulos

Vääntö palkoista ja muista ehdoista oli ankaraa. Neuvottelut alkoivat tammikuussa etäkokouksina, kunnes viime viikosta asti neuvottelijat kokoontuivat kasvotusten valtion tiloissa Helsingin Mariankadulla.

Neuvottelutulos menee vielä muidenkin neuvotteluosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Sen jälkeen tiedotetaan sopimuksen tarkasta sisällöstä.

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa ovat JHL:n lisäksi järjestöistä mukana Pro ja Juko.

Lisätiedot:
Jorma Viiala, vastaava sopimusasiantuntija, 040 310 1215
Erika Mattsson, sopimusasiantuntija, 0400 461 411