rahat

Työnantaja ja Tullin ammattijärjestöt "neuvottelivat" tänään valtion virkaehtosopimuksen mukaisen virastoerän kohdentamisesta. Osapuolet esittivät tavoitteensa neuvottelussa. Juko ry:n (Tullivirkamiesliitto ry. ja Tullin Akavalainen yhdistys ry.) näkemys oli, että virastoerä jaetaan yleiskorotuksena. Asiasta käytiin keskustelua ja todettiin yhteisesti, ettei neuvottelutulokseen ole mahdollista päästä.

Virastoerä käytetään kokonaisuudessaan yleiskorotuksena, jolloin vuoden 2024 yleiskorotus on suuruudeltaan 2,50 prosenttia.

Neuvottelut olivat iso pettymys Tulliliitolle. Lue neuvottelijoiden ajatuksia tuoreimmasta jäsenkirjeestä, joka aukeaa vain rekisteröityneille jäsenille.