Jäsenyys- ja työssäoloehto
Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täyttänyt jäsenyyden aikana työssäoloehdon. Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jonka aikana olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään 7 vuodella.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 6 kuukauden ajalta. Voit laskea arvion ansiopäivärahastasi päivärahalaskurilla, jonka löydät osoitteesta www.aariakassa.fi.

Ansiopäivärahan enimmäisaika
Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korkeintaan 300 päivää, 400 päivää tai 500 päivää riippuen työhistoriasi pituudesta ja iästäsi. Enimmäisaika alkaa alusta, jos täytät työssäoloehdon uudelleen.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa tiettyjen edellytysten täyttyessä niin sanottuina lisäpäivinä sen jälkeen, kun ansiopäivärahan enimmäisaika on täyttynyt. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 ikävuoteen asti. Lisätietoa löydät verkkosivuilta www.aariakassa.fi.

Irtisanoutumispaketin jaksotus
Jos työnantajasi maksaa sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, esimerkiksi tukipaketin, kyseinen etuus jaksotetaan. Jaksotusaika alkaa työsuhteen päättymisestä.

Taloudellinen etuus jaksotetaan laskennallisen päiväpalkkasi perusteella. Jaksotusaika lasketaan jakamalla taloudellisen etuuden kokonaissumma päiväpalkalla, jolloin tulokseksi saadaan jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotusajalta sinulle ei makseta ansiopäivärahaa.

Karenssi
Jos olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen tai toiminut muuten työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla, TE-toimisto voi määrätä sinulle karenssin. Karenssin ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Lisätietoa karensseista saat TE-toimistosta.

Omavastuuaika
Ansiopäivärahan maksaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 5 päivää. Tätä 5 päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi. Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti korkeintaan kerran vuodessa. Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ja ansiopäivärahasi enimmäisajan alkamisesta on kulunut enemmän kuin vuosi, omavastuuaika asetetaan.

Lisätietoja saat Työttömyyskassa Aarian asiakaspalvelusta tai verkkosivuilta www.aariakassa.fi.