Puheenjohtaja Tanja Tolvanen
Sihteeri Henrik Enström

Pitkänsillanranta 3 B, 
00530 Helsinki

 

hty logo

Helsingin tulliyhdistys on perustettu vuonna 1905. Yhdistys toimi nimellä Helsingin Tullimiehet ry. vuoteen 1996 saakka, jolloin sen nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa.

Helsingin Tulliyhdistys ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia jäsentensä palkkauksen, oikeudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä ammatillisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseksi.

HALLINTO
Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, joka edustaa yhdistystä sen lainmukaisena hallituksena ja valvoo sen toimintaa.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan kahdeksi vuodeksi.

Osallistumalla yhdistyksen vuosikokouksiin, voit vaikuttaa siihen, ketkä toimivat edunvalvojinasi.

EDUNVALVONTA
Yhdistyksen johtokunta neuvottelee edunvalvonta asioissa Helsingin Tullissa, Lentotullissa Pasilassa ja Tullilaboratoriossa ensisijaisesti suoraan työnantajan kanssa tai Tulliliiton kautta.

Voit kääntyä johtokunnan puoleen edunvalvonta-asioissasi joko suoraan tai luottamusmiehen välityksellä.

LUOTTAMUSMIEHET
Sinun asioitasi hoitavat luottamusmiehet. Tulliyhdistyksellä on kaksi alueluottamusmiestä; Helsingin tullissa ja Tullilaboratoriossa.

Heidän lisäkseen on kuusi luottamusmiestä; Ritossa, Pasilassa, Vuosaaressa, Länsisatamassa ja Lentotullissa. Lisäksi Hakkilassa, Keski-Vantaalla sekä Lahdessa työskentelevillä jäsenillä on yksi yhteinen luottamusmies.

EDUSTUS 
Yhdistys edustaa Sinua Tulliliitto ry:n liittohallituksessa. Liittohallituksessa on neljä yhdistyksemme jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Liittohallituksen puheenjohtaja on perinteisesti ollut Helsingin Tulliyhdistys ry:stä. Liittohallituksen työvaliokunta muodostuu myös yhdistyksen jäsenistä.

Yhdistys edustaa Sinua myös Tulliliitto ry:n edustajistossa, joka käyttää korkeinta päätäntävaltaa liitossa. Edustajistossa on kuusi yhdistyksen jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhdistys edustaa Sinua myöskin Helsingin Hallintopalvelujen, Helsingin Tullin, Tullilaboratorion sekä Lentotullin yhteistyötoimikunnissa ja palkkatiimissä. Edustajien nimet löydät intrasta.

JÄSENEDUT
Helsingin Tulliyhdistys tukee jäseniensä teatterissa ja kesäteatterissa käyntejä 6 eurolla lippua kohti.

Näytökseen maksetaan palautusta kahdesta (2) lipusta (jäsen + avec).

Jotta Helsingin Tulliyhdistys ry:n jäsen saa palautuksen teatterilipusta, hänen tulee tehdä kulukorvauslomake. Lomakkeen saa luottamusmieheltä.

Kulukorvauslomakkeessa tulee olla liitteenä käytetyt teatteriliput.

Kulukorvauslomake liitteineen lähetetään postitse Helsingin Tulliyhdistys ry:n taloudenhoitajalle Ari Peltoselle.