jhl

Valtion virka- ja työehtosopimusosapuolet JHL, JUKO ja Pardia sekä valtiotyönantajaa edustava valtion työmarkkinalaitos saavuttivat tiistain vastaisena yönä neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta valtion sopimusalalle.

Keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukainen vuosittaisen työajan pidentäminen 24 tunnilla toteutetaan valtiolla pidentämällä päivittäistä työaikaa virastotyöajassa 6 minuuttia, jaksotyössä 90 minuuttia kolmeviikkoisjaksossa ja viikkotyössä 30 minuuttia viikossa. Työajat pitenevät helmikuun 2017 ensimmäisen täyden kalenteriviikon tai työjakson alusta.

Sopimus sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisesti määräaikaisen, vuosina 2017 - 2019 maksettaviin lomarahoihin kohdistuvan 30 prosentin leikkauksen sekä valtion neuvottelujärjestelmään sovitetun paikallisen sopimisen neuvottelulausekkeen valtionhallinnon ja sen virastojen taloudellisten vaikeuksien varalle.

Lisäksi sopimuksessa sovittiin erilaisista valtionhallintoa koskevista sopimuskauden aikaisista työryhmistä esimerkiksi työhyvinvoinnin tukemiseksi ja virastojen palkkausjärjestelmien kehittämiseksi.

– Kilpailukykysopimuksen asettamat nuotit ovat raskaita erityisesti julkiselle sektorille ja siksi valtionkin neuvotteluprosessi oli melkoisen vaikea. Työajan pidennyksen toteuttamisratkaisua voi pitää kuitenkin henkilöstön kannalta siedettävänä ja työryhmiin vietiin asioita, joiden toivomme poikivan henkilöstön kannalta myönteisiä asioita tulevaisuudessa, toteaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta neuvottelutuloksesta.

Sopimuskausi on 1.2.2017 - 31.1.2018. Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 73 000 valtion virkamiestä ja työntekijää.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, p. 0400 912 399
neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, p. 040 7289 046