Turvallisuusalojen asiantuntijat:

ARJEN TURVALLISUUS ON UHATTUNA

Ammattiliitto JHL:n valtion turvallisuusalat ovat huolissaan näennäisturvallisuuden tavoitteluista todellisen turvallisuuden kustannuksella. Valtion tuottavuusohjelma ja turvallisuuspalvelujen yksityistäminen heikentävät kansalaisten turvallisuutta. Valtio toimii omien sisäisen turvallisuuden tavoiteohjelmiaan vastaan. Nykyinen linja johtaa myös kansalaisten eriarvoistumiseen. Vain varakkailla ja hyvätuloisilla on varaa maksaa arjen turvallisuudesta.

Tullin määrärahaleikkausten seurauksena rajat vuotavat. Tullin resurssit eivät riitä maahan tulevan ja kauttakulkuliikenteen tehokkaaseen valvontaan. Suomi ottaa tietoisen riskin esimerkiksi huumausaineiden salakuljetusten suhteen.

Vankien valvotun koevapauden valvonta ja tuki on Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstövähennyksistä johtuen riittämätöntä tai laiminlyöty kokonaan. Uhkana on lisäksi suljettujen vankiloiden pysyminen edelleen yliasutettuina, koska avoseuraamuksiin ei löydy riittävästi soveltuvia vankeja.

Puolustushallinnon Rakennuslaitoksessa ulkopuolisen työvoiman käyttöä on lisätty niin paljon, että oman henkilöstön resurssit menevät ulkopuolisen työvoiman hankintaan ja valvontaan. Puolustusvoimien vähenevät määrärahat uhkaavat pitkällä tähtäimellä kansallisen puolustuskyvyn ylläpitoa.

Turvallisuusaloille kohdentuneet valtion tuottavuusohjelman henkilöstösäästöt ovat vähentäneet eri viranomaisten resursseja. Henkilöstöleikkaukset ovat uhka myös työturvallisuudelle sekä työhyvinvoinnille. Henkilöstö uupuu lisääntyvän työpaineen alla. Kansalaisten arjessa vähennykset näkyvät muun muassa poliisien määrän vähentymisenä ja pidentyneinä hälytysten vasteaikoina maaseutupaikkakunnilla.

JHL:n valtion turvallisuusalojen asiantuntijat olivat koolla Vantaalla perjantaina 18. helmikuuta.

Lisätietoja:

sopimustoimitsija Mikko Siljander 050-461 9308 sopimustoimitsija Sami Matikainen 0400-885 016

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n valtion turvallisuusaloilla jäsenistö työskentelee muun muassa hätäkeskuksissa, poliisihallinnossa, puolustushallinnossa, oikeushallinnossa, rajavartiolaitoksessa, tullissa ja rikosseuraamusvirastossa.