Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Tiedotusvälineille
23.3.2011
Julkaistavissa klo 11.00

Maan uuden hallituksen on lopetettava valtion henkilöstön saneerausohjelma, JHL:n toimialajohtaja Jarkko Eloranta vaatii. Mari Kiviniemen hallitus on ottanut kovat keinot käyttöön ajaessaan eteenpäin jo moneen kertaan epäonnistuneeksi tuomittua valtion tuottavuusohjelmaa. Vastoin Eduskunnan tarkastusvaliokunnan yksimielistä kantaa, hallitus päätti viime töikseen kiihdyttää saneeraustahtia ja koventaa keinoja.

- Kyseisellä päätöksellä uusi hallitus pyritään hirttämään manillaköyteen vuoteen 2015 asti. Uusi hallitus viisaudessaan voi kuitenkin vihdoin aloittaa aidot tuloksellisuustalkoot valtiolla. Tuloksellisuuden edistämisellä luodaan kestävää tuottavuutta ja saadaan valtion taloutta tasapainoon, Eloranta toteaa SAK:n eduskuntavaalikiertueella Kotkan Karhulassa.

Muun muassa Ylen MOT-ohjelma valtion tuottavuusohjelmasta osoitti selvästi, että nykyisten hallituspuolueiden vaalisloganit hyvinvointivaltion säilyttämisestä ovat sananhelinää. Virallisen määritelmän mukaan Hyvinvointivaltio on valtio, jossa valtiolla on keskeinen rooli kansalaisten elintason, turvallisuuden ja huolenpidon varmistamisessa.

- Hallitus on vaarantamassa pakkokeinoillaan muun muassa maan sisäistä turvallisuutta. Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja työsuojelutoiminnan leikkaukset heikentävät entisestään mahdollisuutta kitkeä harmaata taloutta ja lisäävät siten ennakkoluuloja ja pelkoja ulkomaista työvoimaan kohtaan. Hallituspuolueiden veropolitiikka ei paranna kansalaisten eriarvoistumista julkisten palvelujen saatavuudessa - päinvastoin. Suomi onkin jakautunut neljän vuoden aikana vahvasti hyväosaisiin ja heikompiosaisiin.

- Näyttääkin siltä, että istuvan hallituksen katseissa siintää valtio, joka ei itse tuota mitään, vaan tilaa työn yksityisiltä yrityksiltä riippumatta siitä, mitä se maksaa. Todellisuudessa valtion työmäärä on kasvanut entisestään uusien velvoitteiden ja tarpeiden kautta. Jos kansalaisten yhdenvertaisuus ja yhteiskunnan toimivuus halutaan turvata, hyvinvointivaltioon on panostettava sekä rahaa että henkilöstövoimavaroja ilman voiton tavoittelun motiiveja, Eloranta sanoo.

Lisätietoja: JHL:n toimialajohtaja Jarkko Eloranta puhelin 0400 912 399