Hallitusneuvottelijoille

VETO-ESITYKSET VAHINGOLLISIA VALTIONTALOUDELLE JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNNALLE

Olemme erittäin huolestuneita ns. VETO- työryhmän esityksistä ja niitä koskevista mahdollisista kirjauksista meneillään olevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Suomen tulli hoitaa tavaraliikenteen tulliselvitykset ja veronkannon sekä 11 ministeriön hallinnonaloilla annetussa lainsäädännössä määriteltyjen tavaroiden turvallisuuden ja vaatimusten mukaisuuden valvontatehtävät. Yksi viranomainen hoitaa kootusti ja tehokkaasti tavaraliikenteen selvityksen ja valvonnan ”yhdellä luukulla” yhä kattavammin sähköisiä palveluja tarjoamalla.

Tullin hoitama valmisteverojen, autoveron, tullin sekä EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäveron kanto on kustannustehokas ja toimiva järjestelmä. Tullin vakuusjärjestelmä yhdessä valvonnan ja rikostorjunnan kanssa estää tehokkaasti harmaan talouden tunkeutumisen Suomeen rajat ylittävässä tavarakaupassa.

Tulli kantaa lähes 10 miljardin euron tulot erittäin pienillä verojäämillä. Tullin verojäämät ovat autoverotuksessa(0,05%), valmisteverotuksessa (0,05%) ja tuontiverotuksessa(0,2%). Verohallinnon arvonlisäverojen verojäämä on vastaavasti noin 2 prosenttia.

Verotustehtävien siirrolla VETO- työryhmän esittämällä tavalla ei saavutettaisi mitään taloudellista hyötyä. Negatiiviset vaikutukset, kustannuslisäykset ja vaikutukset verojäämiin on jätetty valmistelussa tekemättä. Henkilöstövaikutuksia ja toiminnallisia vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu.

Siirrosta aiheutuisi välittömästi ylimääräiset n. 10-15 miljoonan euron kustannukset. Samalla vaarannettaisiin useiden kymmenien, jopa satojen miljoonien, eurojen verokertymät.

Kokonaisuutena esityksellä avattaisiin portti harmaan talouden toimijoille. Tämä olisi päinvastainen kehitys, mitä harmaan talouden torjunnassa on nyt tavoiteltava. Esitämme, että Tullin verotustoimintojen siirtoa koskevaa hanketta (VETO) ei jatketa. Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan turvaamalla viranomaisten toimintaedellytykset sekä parantamalla viranomaisten yhteistyötä.

Helsingissä 27.5.2011

Tuire Santamäki-Vuori
Puheenjohtaja
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 040 508 3382

Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 0500 652 872

Antti Palola
Puheenjohtaja
Palkansaajajärjestö Pardia ry 040 509 6030