SAK:n uutiskirje elokuu 2011

16.8.2011
Tämä on SAK:n uutiskirje, joka lähetetään tilaajille noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Uutiskirjeen kokoaa SAK:n viestintä.

SAK valmis laajaan työmarkkinaratkaisuun

Työehtosopimusneuvottelut

SAK on omalta osaltaan valmis etsimään keinoja talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamiseksi yhteistyössä maan hallituksen ja muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa. SAK:n hallituksen mielestä yhteistyöllä voitaisiin nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa parhaiten turvata palkansaajien ostovoiman kehitys sekä vahvistaa työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Laajan työmarkkinaratkaisun avulla voitaisiin parhaiten kehittää työelämän laadullisia asioita, SAK:n hallitus toteaa. Se toisi myös ennustettavuutta ja luottamusta valtion talouteen.

SAK:n hallitus keskusteli ajankohtaisesta talous- ja työmarkkinatilanteesta maanantaina pääministeri Jyrki Kataisen kanssa. SAK esitti keskustelussa toiveen, että maan hallitus olisi omalta osaltaan aktiivinen yhteistyön rakentamisessa sekä talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamisessa.

Myös SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly on vedonnut kaikkiin merkittäviin tahoihin, että nämä pyrkisivät nykyisessä taloustilanteessa vakavasti sovittamaan yhteen talous- ja työmarkkinapolitiikkaa.

Työnantajapuolella laajan työmarkkinaratkaisun puolesta ovat liputtaneet mm. Kuntatyönantajat ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

SAK:n hallituksen kokous 15.8.2011
Lauri Lylyn tiedote

Talous- ja työmarkkinaratkaisuun liittyviä päivämääriä

 • 19.8. työmarkkinajärjestöt tapaavat pääministeri Jyrki Kataisen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen
 • 25.8. SAK:n hallituksen ylimääräinen kokous
 • 31.8. mm. Sähköliiton sähköistysalan tes päättyy
 • 5.9. SAK:n hallituksen kokous
 • 30.9. mm. Metalliliiton teknologiateollisuuden tes päättyy ja PAMin kiinteistöalan tessin palkankorotuksista päästävä neuvottelutulokseen
 • 3.-4.10. SAK:n hallituksen seminaari

Nimityksiä SAK:ssa

Katja Veirto ja Olli Koski

SAK:n elinkeinoasioiden päällikön sijaiseksi nimitettiin maanantaina pääekonomisti Olli Koski ja sosiaaliasioiden päällikön sijaiseksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto. Sijaisuudet ovat voimassa Janne Metsämäen ja Sinikka Näätsaaren työvapaan ajan. Metsämäki siirtyi kesällä työministeri Lauri Ihalaisen ja Näätsaari peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin valtiosihteeriksi.

SAK arvioi hallitusohjelmaa

SAK:n nettisivuilla on pitkin kesää julkaistu SAK:n asiantuntijoiden arvioita maan hallituksen ohjelmasta. Kaikki artikkelit löytyvät tämän linkin kautta.

Edustajakokouksen aineistoa

SAK:n 18. edustajakokous pidettiin kesäkuussa Tampereella. Kokouksen uutiset, päätökset, asiakirjat, kuvat ja videot löytyvät osoitteesta www.sak.fi/edustajakokous.

SAK:n blogit ja Facebook

Uusi kulma -blogi: Onko ahneudella rajoja?

Seuraa SAK:ta Facebookissa

Uutisia ammattiliitoista

Liittojen työehtosopimusneuvotteluja koskevat uutiset:
SAK:n sopimusneuvottelusivut

Aliupseeriliitto ja JHL:
Puolustusvoimien selvitettävä palkkasotku

AKT:
Timo Räty ei lämpene ruuhkamaksuille

JHL:
Tuire Santamäki-Vuori Urpilaisen valtiosihteeriksi

Kuljetusalojen yhteistyöhanke:
Tutustu hankkeen uusiin nettisivuihin

PAM:
Kaarlo Julkunen: Suomi irti itsepalvelusta

Paperiliitto:
105-vuotisjuhlissa 1600 jäsentä

SEL ja teollisuus:
Veromuutokset toteutettava kotimaisia työpaikkoja riskeeraamatta

Uusia julkaisuja

Esitteet:

 • SAK tuomitsee kaiken syrjinnän (Helsinki Pride -tapahtumaa varten painettu esite)
 • Oma työ, yhteiset oikeudet. SAK:n tavoiteohjelma 2011–2016 (mukana edustajakokouksen tekemät muutokset)
 • Taskulämmin ja tilastotietoja 2011

SAK:n julkaisusarja:

 • Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011. Kansalaisten suhtautuminen työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin
 • Sairaan ahdas kategoria. Työkykyisenä työkyvyttömyyseläkkeelle?

Tapahtumakalenteri

Tarkemmat tiedot:
SAK:n tapahtumakalenteri

 • 19.8. Rautatievirkamiesliiton liittovaltuusto, Helsinki
 • 20.–21.8. AKT:n kesäpäivät, Jyväskylä
 • 20.–21.8. TEAMin kesäpäivät, Lahti
 • 24.–28.8. Nordiska Sommarskolan, Kiljavainstitutet
 • 25.8. SAK:n hallituksen ylimääräinen kokous
 • 27.-28.8. SEL:n kesäpäivät, Forssa
 • 5.9. SAK:n hallitus
 • 23.–24.9. Opinto-ohjaajien koulutuspäivät, Kiljavan opisto, Nurmijärvi
 • 28.-29.9. Paperiliiton tes- ja järjestöpäivät, Helsinki

FFC redo för en bred arbetsmarknadslösning

Avtalsförhandlingar

FFC är redo att söka metoder för en samordning av den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken i samarbete med landets regering och de övriga organisationerna på arbetsmarknaden. FFC:s styrelse ansåg igår att samarbete är det bästa sättet att i det nuvarande osäkra ekonomiska läget trygga utvecklingen av löntagarnas köpkraft och stärka sysselsättningen och konkurrenskraften.

En bred arbetsmarknadslösning skulle också öka förutsägbarheten och förtroendet för statens ekonomi. Därmed kan man enligt FFC:s styrelse bäst förbättra också de kvalitativa aspekterna i arbetslivet.

FFC:s styrelse diskuterade på måndagen det aktuella ekonomiska läget och arbetsmarknadssituationen med statsminister Jyrki Katainen. FFC önskade att regeringen för sin del aktivt tar del i uppbyggnaden av samarbetet och i samordningen av den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken.

FFC:s ordförande Lauri Lyly har vädjat till alla viktiga instanser för att de i det nuvarande ekonomiska läget ska ta allvarligt på att samordna den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken.

Andra nyheter på svenska

Utnämningar i FFC

FFC:s målprogram för åren 2011-2016

Kiljavainstitutets svenskspråkiga kurser

En översikt om FFC:s kongress i juni finns på Löntagarens KongressExtra samt på FFC: svenskspråkiga webbplats.

Seuraava SAK:n uutiskirje ilmestyy 6.9.2011. Mukavaa kesänjatkoa!