Yhdistyskirje 1/2012

19.1.2012

Tässä kirjeessä:

1. Yhdistysten ilmaiset rivi-ilmoitukset Motiivissa
2. Motiivi –lehden aikataulu 2012
3. Kokeneet aktiivit uusien aktiivien tukijoiksi – koulutustarjontaa

1. Yhdistysten ilmaiset rivi-ilmoitukset Motiivissa

JHL:n yhdistykset voivat ilmoittaa rivi-ilmoituksia maksutta:

KOKOUKSIA – ilmoitukseen tulee vain yhdistyksen numero, nimi, kokouksen aika ja paikka sekä mahdollinen ilmoittautumisaika yhteystietoineen.

KOULUTUSTA - julkaistaan yhdistysten erilaiset koulutukseen liittyvät ilmoitukset mahdollisimman tiiviisti: tilaisuuden nimi, ajankohta, kohderyhmä, ohjelmasta esim. pääluennoitsija, ilmoittautumisaika ja yhteystiedot..

VAPAA-AIKA – julkaistaan yhdistysten vapaa-aikatapahtumat, niiden nimi, ajankohta, ilmoittautumisaika ja yhteystiedot.

KUNNIAJÄSENET - kunniajäsenet laitetaan lehteen yhdistyksen ne ilmoittaessa, ilman valokuvaa.

SYNTYMÄPÄIVÄT- syntymäpäivät julkaistaan, jos jäsen sitä henkilökohtaisesti pyytää kirjeellä, kortilla tai sähköpostilla.

KIITOKSET - tällä palstalla yhdistysten jäsenet voivat kiittää saamistaan huomionosoituksista.

HUOM! Sähköpostilla tulevat ilmoitukset pyydetään kirjoittamaan itse viestiin. Ei liitetiedostoksi.

Ilmoitukset toimitetaan:
Kati Ahonen                     tai        Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
PL 101,
00531 Helsinki
tai faksi: 010 7703 410

2. Motiivi –lehden aikataulu 2012

 

Motiivi-lehden aikataulu löytyy myös liiton nettisivuilta

Nro     aineistopäivä   ilmestyy
1          2.1.                    18.1.
2          30.1.                  15.2.
3          27.2.                  14.3.
4          21.3.                  11.4.
5          23.4.                  9.5.
6          10.5.                  30.5.
7          4.6.                    20.6. kesätauko 8          6.8.                    22.8.
9          27.8.                  12.9.
10        17.9.                  3.10.
11        1.10.                  31.10. 
12        29.10.                14.11.
13        26.11.                12.12.

3. Kokeneet aktiivit uusien aktiivien tukijoiksi – koulutustarjontaa

Tervetuloa JHL:n mentorointikoulutukseen!        

Ota yhteyttä omaan aluetoimistoosi, jos haluat mentorina antaa osaamisesi uuden aktiivin avuksi tai aktorina kaipaat kokenutta rinnalla kulkijaa.

Mentor on ”työkummi”, opettaja, mestari, valmentaja, sparraaja tai ystävä. Hän on henkilö, jolla on kokemusta sekä työelämästä että ay-toiminnasta ja joka on halukas jakamaan kokemuksiaan.

Aktor on ohjattava, jolle mentor on oma, henkilökohtainen kontakti SAK:laisen ay-liikkeen ja JHL:n toimintaan. Mentorointi antaa mahdollisuuden tutkia omaa osaamistaan ja osaamistarpeitaan sekä täsmentää omia tavoitteitaan.

Mentorointi on ohjausta ja tukea, jota JHL:n tehtävissä toiminut henkilö antaa oman kokemukseensa pohjautuen aloittelevalle ay-toimijalle. Se on kehittävä, tavoitteellinen kahdenkeskinen ja pitkäkestoinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. Se on kokemusten jakamista työelämästä, ammattiin tai luottamustehtävään opiskelusta sekä uraan ja urasuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Se on keino verkostoitua ja kartoittaa tietoa työ- ja toimintamahdollisuuksista. Se ei ole vapaa-ajan viettoa, vaan opiskeluluonteista, oman asiantuntijuuden kehittymiseen tähtäävää toimintaa.

JHL:n mentorointimallissa on 3 vaihetta: 

Aloitusvaihe, 1. koulutuspäivä, ryppäittäin, jossa mentorpari tutustuu toisiinsa luodakseen pohjaa avoimelle ja luottamukselliselle keskustelulle. Tässä vaiheessa sovitaan pelisäännöistä ja keskustellaan sekä mentorin että aktorin odotuksista ja tavoitteista. 

  •         Oulun seudun mentorointiprosessi käynnistyy 2.3. 
  •         Länsiryppään 5.3. 
  •         Etelän ryppään 7.3. 
  •         Itäryppään aloituspäivää ei vielä ole sovittu.

Toimintavaihe, 2. koulutuspäivä, ryppäittäin, jossa aktor ja mentor keskustelevat sopimistaan aiheista ja pyrkivät luomaan vuorovaikutteista, avointa ja rehellistä vuoropuhelua.

Lopettamisvaihe, 3. koulutuspäivä, ryppäittäin, jossa mentorpari kokoaa yhteen tapaamisten annin ja sopii suhteen päättämisestä tai sen mahdollisesta jatkumisesta.

Vaikka virallinen ja koordinoitu vaihe päätyy, voi pari halutessaan jatkaa tapaamisiaan. Tässä vaiheessa pohditaan myös laajemmin kaikkien parien kesken toiminnan vaikuttavuutta ja kehitettäviä asioita.

Suuri osa prosessista tapahtuu tapaamiskertojen välillä sillä tavoin, kuin mentorpari keskenään sopii.

Yhteyshenkilöt aluetoimistoissa (sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.):

Etelä-Suomi Riitta Tuomi-Rönkkö                    Itä-Suomi Pia Malkki
Kaakkois-Suomi Minna Isberg                          Keski-Suomi Eeva Eronen
Lappi Veli-Matti Karppinen                                Oulun seutu Heikki Hekkala
Pirkanmaa Nina Heikkinen                                Pohjanmaa Pekka Heinola
Pääkaupunkiseutu Tuula Jurmu                      Satakunta Outi Kortelainen
Varsinais-Suomi Mirja Heinonen