Eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen selontekoa valtiontalouden kehyspäätöksestä vuosille 2013-2016. JHL oli keskiviikkona 19. huhtikuuta valiokunnan kuultavana erityisesti valtion virastojen ja henkilöstöpolitiikan osalta.

JHL esitti kuulemisessa yleisen huolen valtion viranomaisten erittäin kireästä toimintamenomäärärahatilanteesta nyt ja lähivuosina. JHL painotti, että henkilöstön palkkaukseen on varattava riittävät määrärahat, jotta viranomaistoiminnot voidaan hoitaa lainsäädännön edellyttämällä tasolla.

Hallituksen käynnistämään vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan JHL suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti.

- Ohjelman periaatteet vastaavat hyvin JHL:n näkemystä aiempaa tuottavuusohjelmaa tasapainoisemmasta tavasta kehittää valtion toimintoja. Ohjelman periaatteiden mukaiseen toteuttamiseen liittyy kuitenkin suuria uhkakuvia, koska virastojen on nopeassa aikataulussa sopeutettava toimintaansa julkisen talouden vakauttamisen nimissä tehtyjen määrärahaleikkausten mukaiseksi, sanoo valtiosektorin neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch.

Erityiskysymyksinä JHL toi esiin muun muassa virastojen toimitilakustannusten hallintaan liittyvät ongelmat, eräiden valtion toimintojen siirtämisen veikkausvoittorahoitteiseksi sekä työsuojeluviranomaisen toimintamahdollisuuksien nopean heikkenemisen.