Keskushallinnon uudistushankkeen (KEHU) tahtotilat selvillä

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen asetti 16.12.2011 keskushallinnon uudistushankkeen, jonka tavoitteena on
  • Yhtenäistää valtioneuvoston politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjausta.
  • Tukea nykyistä paremmin hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanoa ja vaikuttavuutta julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa.
  • Lisätä henkilöstön ja taloudellisten resurssien liikkuvuutta
  • Edistää yhtenäinen toimintakulttuurin syntymistävaltionhallinnossa.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen määräaika on 1.1.2012 - 31.3.2013.

Kuluvan kuukauden loppuun mennessä (31.5.2012 siis) hankkeessa on selvitettävä se, miten sille asetut tavoitteet voidaan toteuttaa.

Vaihe 1: Tahtotilat

Hankkeen eri osa-alueet ovat työstäneet yhteisiä tahtotiloja. Niitä käsiteltiin työpajassa Vantaalla 19-20.4.

Kaikkiaan hankkeeseen on osallistunut noin 200 virkamiestä. JHL:n ja muiden pääsopijajärjestöjen edustus on ollut mukana. Tahti on ollut erittäin tiukka.

Tahtotilat esitellään hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle (HALKE) tiistaina 22.5. Sen jälkeen hallituksen iltakoulu käsittelee asiaa 20.6.

Syyskuussa asiasta tultanee tekemään periaatepäätös.

JHL:n näkökantoja

JHL korostaa, että jos toimintoja ja rakenteita halutaan uudistaa, tarvitaan yksi yhteinen palkkausjärjestelmä. Se ei kuitenkaan synny, ellei rahoitusta järjestelmän rakentamiseen löydy.

Lisäksi liitto korostaa, että henkilöstön edustus on oltava alusta asti mukana kaikissa tulevissa hankkeissa.

Vaihe 2: Mikä tie valitaan

Hankkeen toisen vaiheen tehtävänä on ensimmäisen vaiheen arvion pohjalta tehdä ehdotus valittavasta toimenpidevaihtoehdosta sekä sen toteuttamiseksi tarvittavista toimista.

Mikäli hankkeessa päädytään lainmuutoksia edellyttäviin toimenpiteisiin, esitys on tehtävä hallituksen esityksen muotoon. Tällöin on selvitettävä myös säätämisjärjestys.

Tutustu KEHU-hankkeen sivuihin

Edunvalvontaterveisin

Harri Turunen
sopimustoimitsija