Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kehottaa maan hallitusta varautumaan hyvissä ajoin mahdolliseen Venäjän viisumivapauteen. Viisumivapauden vaikutukset erityisesti turvallisuusviranomaisten toimintaan on arvioitava ennalta ja tarvittavat lisäkohdennukset on tehtävä ajoissa, Eloranta alleviivaa. Viisumivapaudella voi olla välillisiä vaikutuksia viranomaistoimintaan laajemminkin ja siksi laaja-alainen tarkastelu olisi paikallaan.

ViisumivapausElorannan mukaan tosiasia on, että viisumivapauden toteutuminen ja sen myötä tapahtuva liikennevirtojen kasvu vääjäämättä vaikuttaa merkittävästi erityisesti rajavartiolaitoksen ja tullin toimintaan.

Viisumivapaus saattaa nopeasti vähintään jopa kaksinkertaistaa itärajan liikennemäärät. Tämä edellyttää lisäpanostusta Suomen puolella. Henkilöstöä on itärajalle saatava enemmän.

- Rajavartijoiden koulutus kestää tällä hetkellä yli vuoden ja tullimiesten kaksi ja puoli vuotta. Valtion ei pitäisi tässä vaiheessa odotella toimettomana, astuuko viisumivapaus voimaan ja milloin, vaan suunnitelmallisesti valmistautua siihen, että se tulee voimaan lähivuosina.

JHL:n puheenjohtajan mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että valtion budjettiin varataan turvallisuusaloille riittävä rahoitus jatkuvien leikkausten sijaan. Säästötoimet ovat ristiriidassa turvallisuusvaatimusten kanssa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Jarkko Eloranta, 0400 912 399