JHL:n neuvottelijat johtaja Keijo Kaleva ja neuvottelupäällikkö Teija Wikman saivat neuvottelutuloksen aikaiseksi omalta osaltaan 13.10.2007 klo 1.10.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajiston ylimääräinen kokous hyväksyi yksimielisesti saavutetun neuvottelutuloksen 15.10.2007.

Sopimus on voimassa 1.10.2007 – 31.1.2010 välisen ajan eli 2v 4kk.

Kuinka prosentit jaetaan

Yleiskorotukset tulevat suoraan Tullin taulukkopalkkoihin

1.10.2007 3,5 prosenttia, vähintään 59 euroa kuukaudessa
1.10.2008 2,3 prosenttia
1.10.2009 2,2 prosenttia

Paikalliset erät ja kehittämiserät neuvotellaan Tullin tarkentavien virka- ja työehtojen neuvotteluissa ja jaetaan neuvottelutuloksen mukaisesti. Valtion koordinaation hyväksymien neuvottelumääräyksien mukaan erät tulee kohdentaa palkkausjärjestelmien rakenteellisiin toimenpiteisiin ja näiden tulee olla suunnattuja.

Paikallinen erä              Kehittämiserä

1.3.2008 0,6 prosenttia  1,0 prosenttia
1.3.2009 0,7 prosenttia  1,0 prosenttia

Samapalkkaerä neuvotellaan keskustasolla eli valtion koordinaation keskuudessa. Kolmella erillisellä selvityksellä tarkastellaan naisten ja miesten välisien palkkauksellisen tasa-arvon toteutumista valtiolla 30.11.2009 mennessä. Niistä muodostettavan käsityksen perusteella koordinaatio neuvottelee ja sopii kuinka erä jaetaan valtion virastoissa.

1.2.2010 0,2 prosenttia

Sopimuksen tekstitarkennuksiin on käytetty rahaa 0,2 prosenttia valtion palkkamenoista kokonaisuudessaan vastaava erä. Muutamia esimerkkejä mihin erä on kohdennettu.

• Ottoäidille maksetaan vanhempainrahakauden alusta lukien 72 arkipäivän ajalta palkkaus
• Yötyökorvaus nousee 35 prosenttiin 1.3.2009
• Hälytysrahan maksaminen myös virastotyön piiriin kuuluville tarkentavien sopimusten kautta
• Yömatkarahan korotus 6 eurosta 10 euroon 1.1.2008 lukien
• Luottamusmiesten minimikorvaus nousee 65 euroon 1.3.2008
• Muihin luottamusmiespalkkioihin 15 prosentin korotus 1.3.2008 alkaen
• Työnantajan osoittamilta kursseilta matkustusoikeus kotiin joka toinen viikko
• äidin uusi raskaus oikeuttaa keskeyttämään hoitovapaan

Hyvää aloitteiden tekoa paikallisilta yhdistyksiltä

Kaakkois-Suomen Tulliyhdistys ry:n tekemä aloite 2007 adoptiovanhempien saamiseksi samalle tasolle sosiaalietuuksissa kuin biologinen vanhempi ja vuodelta 2002 yötyön korotus sai myös hyväksynnän tässä sopimuksessa.

Turun Tullimiehet ry tekivät vuonna 2003 aloitteen tulospalkkioiden nostamiseksi. Sopimuksessa on kiinnitetty siihen huomiota.

Sopimusta olivat neuvottelemassa JHL:stä johtaja Keijo Kaleva ja neuvottelupäällikkö Teija Wikman.