JHL:n edustajisto hyväksyi perjantaina 19.3. valtion neuvottelutuloksen uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi äänin 87 - 8.

Hyväksyminen on ehdollisena sillä edellytyksellä, että neuvottelut virastokohtaisista tarkentavista virka- ja työehtosopimuksista etenevät valtion neuvottelutuloksessa tarkoitetulla tavalla, ja muut valtion pääsopijajärjestöt hyväksyvät neuvottelutuloksen.

Edustajisto valtuutti JHL:n hallituksen arvioimaan viikon kuluttua, eli 25.3. sitä, miten edellytykset ovat täyttyneet ja päättämään sopimuksen hyväksymisen.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori, 040 5083 382