Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n edustajisto kokoontuu sääntömääräiseen syyskokoukseensa keskiviikkona ja torstaina 10.-11. marraskuuta 2010. Kokouspaikka on Rantasipi Airport Congress Center, osoite  Robert Huberin tie 4, Vantaa. Kokous alkaa keskiviikkona klo 10.45 alkaen ja päättyy torstaina iltapäivällä.

Syyskokous käsittelee liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011, sääntömuutosasioita ja aloitteita. Kokous antaa myös päätöslausuman.

JHL:n kahdesti vuodessa kokoontuvassa edustajistossa on 120 jäsentä. He edustavat JHL:n eri sopimussektoreita eli kuntaa, valtiota, seurakuntia ja yksityisiä hyvinvointialoja eri puolilla maata. Myös yhteisöjäsenliitoilla on edustus. Edustajisto valitaan jäsenvaalilla viiden vuoden kaudeksi. Edustajiston puheenjohtaja on Tuija Linna-Pirinen.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Tuija Zapasnik 050 431 9647

Ammattiliitto JHL:n yli 220 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa.
JHL:n yhteisöjäsenliitot ovat Aliupseeriliitto, Merivartioliitto, Tulliliitto ja Vankilavirkailijoiden liitto.