Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä Valtion työmarkkinalaitos saavuttivat tänään 15. helmikuuta neuvottelutuloksen valtion vuoden 2011 palkankorotuksista sekä muista työehtojen tarkistuksista. Sopimus on voimassa 29.2.2012 saakka.

Valtion palkkoja korotetaan 1.2.2011 alkaen taulukoihin tehtävällä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3%. Lisäksi ratkaisuun sisältyy 0,5% suuruinen paikallinen erä 1.5. alkaen sekä tasa-arvoerä 0,2% 1.5. alkaen.

Korotusten lisäksi sovittiin henkilöstön palkkatason turvaamisesta muutostilanteissa. Neuvottelutuloksessa sovittiin myös siitä, että virkapukuihin liittyvät kustannukset siirtyvät kokonaan työnantajan maksettavaksi. Lisäksi sovittiin jaksotyöaikajärjestelmän kehittämisen tavoitteista.

JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori luonnehti korotusten tasoa hyväksyttäväksi vain siksi, koska tulokseen sisällytettiin myös henkilöstön asemaa parantavia tekstimuutoksia.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori, 040 5083 382
valtiosektorin neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 7289 046