Valtion virastoissa on syksyn kynnyksellä alkamassa isoihin irtisanomisiin johtavien yt-neuvottelujen sarja, arvioi valtion henkilöstöä edustava Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Maanantaina terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti enintään 130 henkilötyövuoden vähentämisestä ja tänään työ- ja elinkeinoministeriö kertoi ELY-keskuksista vähennettävän yhteensä jopa 700 henkilötyövuotta vuoteen 2018 mennessä. JHLn tietojen mukaan useissa muissakin virastoissa valmistaudutaan yt-neuvottelujen aloittamiseen. Syynä neuvotteluille ovat hallituksen kevään kehyspäätöksessä ja vuoden 2015 talousarvioesityksessä linjaamat rajut budjettileikkaukset valtion viranomaisten rahoitukseen. 

JHL tuomitsee jyrkästi viranomaistoiminnan rahoituksen isot leikkaukset. Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan hyvää ja luotettavaa valtionhallintoa, joka tukee elinkeinotoiminnan elpymistä ja yritysten työllistämisedellytyksiä sekä takaa yhteiskunnan perusrakenteet.

 

On selvää, että syksystä tulee valtion henkilöstölle rankka. Budjettileikkaukset ovat suuret jo vuonna 2015. Irtisanomisiin johtavia yt-neuvotteluja tullaan käymään arviomme mukaan suuressa osassa virastoja. Valtio näyttää nyt yrityksille erittäin huonoa esimerkkiä irtisanoessaan väkeään,  paheksuu JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch.

JHL muistuttaa, että ELY-keskuksissa on tehty hyvää toiminnan tuottavuutta parantavaa kehittämistyötä. Esimerkiksi valmisteilla oleva hallintotehtävien keskittäminen valtakunnalliseksi toiminnoksi on vaarassa vesittyä näiden nopeiden ja massiivisten leikkausten takia. EU-rakennerahastojen teknisen tuen leikkaus puolestaan vaarantaa yritystukien jakamisen.

Mielestämme ELY-keskusten tehtävät ja organisointi tulisi tarkastella huolellisesti osana selvityksen alla olevaa aluehallinnon kokonaisuudistusta. Etupainotteisilla leikkauksillaan hallitus pakottaa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin, jotka rapauttavat perustehtävien hoitamista virastoissa, jatkaa Karrasch.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 7289 046

ELY-keskusten pääluottamusmies Mirja Vaarna, 0400 438351

JHL:n 230 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.