Ammattiliittojen perustehtävä on turvata palkansaajien oikeudet ja hyvinvointi työssä. On hyvä asia, että työntekijät järjestäytyvät ja liittyvät väkevästi liittoon työpaikkatasolla. Näin voidaan pitää huoli siitä, että esimerkiksi palkat, työajat ja työtehtävät ovat sopimuksen mukaisia sekä perhe ja työelämä voidaan sovittaa yhteen työntekijän hyvinvointia vaalien.
 
- Erityisesti työnantaja on hyötynyt ammattiliittoon järjestäytymisestä, koska rakentavan neuvotteluosapuolen ja työelämän kehittäjän kanssa on helpompaa sopia ja saada tuloksellista työelämää aikaiseksi, Päivi Niemi-Laine korostaa.

Ammattiliitoissa on pohjimmiltaan kyse työntekijöiden järjestäytymisestä yhteen, jotta he voivat paremmin valvoa yhdessä liiton luottamusmiesten kautta työnantajan kanssa sovittuja etuja.
 
- Ripeän ja pätevän avun työehtosopimuksen tulkintaan ja ristiriitatilanteen ratkaisemiseen saa sopimuksen solmineen ammattiliiton luottamusmieheltä suoraan työpaikalla, toteaa Niemi-Laine.
 
- Lisäksi ammattiliitot osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ne vaikuttavat jäsentensä asemaan ja hyvinvointiin kun poliittisia päätöksiä ja lainsäädäntöä tehdään sekä työelämää kehitetään. Kyse on rakentavasta vaikutustyöstä, joka hyödyttää lopulta kaikkia, Niemi-Laine sanoo.
 
- Arjessa on hyvä muistaa, että ilman liittoja ja niiden neuvottelemia sopimuksia jokainen työntekijä joutuisi itse neuvottelemaan palkkansa, lomansa ja muut etunsa, Niemi-Laine jatkaa.
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:llä on käynnissä ammattiliittoon liittymisen tehoviikko teemalla ”Enemmän on enemmän”. Enemmän on enemmän -tehoviikolla puhutaan paremmasta ja turvallisemmasta työelämästä. Mitä useampi työntekijä on jäsenenä ammattiliitossa, sitä vahvemmat neuvotteluasemat ja vaikutusmahdollisuudet liitoilla on palkansaajia ja työelämää koskevissa asioissa.
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on 230 000 jäsenen, 2500 ammattinimikkeen ja yli sadan oman työehtosopimuksen vaikuttaja. JHL neuvottelee sekä sopii jatkuvasti: uusia työehtosopimuksia solmitaan ja vanhojen noudattamista valvotaan. Erilaisissa työelämän ristiriitatilanteissa jäsenen tukena ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, aluetoimistot ja liiton edunvalvonnan asiantuntijat. Tarvittaessa tarjolla on myös kattavia oikeuspalveluita.
 
Lisätietoja: Toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772