Tulliliiton edustajisto on sitä mieltä, että Tullia ei missään tapauksessa pitäisi siirtää edes osittain valtiovarainministeriöstä sisäministeriön alaisuuteen. Yhtenäinen, nykyisen kaltainen Tulli palvelee parhaiten Suomen etuja. Maailman Tullijärjestössä on 178 jäsenmaata joista ainoastaan Bahrainissa ja Omanissa Tulli kuuluu sisäministeriön alaisuuteen.

Edustajiston mielestä Tulli työnantajana voisi ottaa ikääntyvän henkilöstönsä huomioon nykyistä paremmin. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista parantaisi muun muassa se, että työnantaja ottaisi huomioon pitkäaikaisen palveluksen, esimerkiksi 20 – 25 – 30 vuotta.

Tulliliiton edustajisto kokoontui Helsingissä 27.5.2015.