Varsinainen työryhmä kokoontuukin Immolassa 13.6.2007, kokouspäivää siirrettiin Rajavartiolaitoksen pyynnöstä.

Tullin ja rajan yhteistyön syventäminen sai alkusanat Vaalimaan ja Nuijamaan osalta 1.11.2006 Tullilaitoksen pääjohtajan ja Rajavartiolaitoksen päällikön välisessä neuvottelussa joka kirjattiin PTR-työsuunnitelmana.

Erityisesti siinä pisti Tulliliittolaiseen silmään lause joka kuuluu näin; "Päätetyt toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön paikallisesti sovitulla tavalla muillakin kansainvälisillä rajanylityspaikoilla sen mukaan kuin ne katsotaan tarpeelliseksi." Sehän pitää sisällään myös lentokenttien rajanylityspisteet kun asiaa tarkastellaan silloisen työryhmän muistiolla 10.1.2007, jossa mainitaan, että "RVL:n painopiste on henkilöliikenteen valvonnassa".

Henkilöstöjärjestöiltä pyydettiin lausuntoa. Tulliliitto vastusti jäsenyhdistyksiä kuultuaan omassa lausunnossaan jyrkästi muistion mukaisia suunnitelmia Tullin ja rajan yhteistyön tarkistamiseksi. Ymmärrän niin, että vain Tulliliiton lausunnolla ja yhteydenotoilla oli vaikutusta siihen, että nyt perustetaan työryhmä, johon kuuluvat molempien laitoksien kaikki henkilöstöjärjestöt sekä työnantajan edustajat.

Varsinaisen työryhmän tehtävänä on selvittää tarkemmin selvitysmiesten, Juha Niskanen ja Tommi Kivilaakso sekä Pasi Kostamovaara ja Mikko Kirjavainen, laatimassa muistiossa esitettyjen periaatteiden käytäntöön soveltamisen edut ja haitat.