Perjantain ja lauantain välisenä yönä saavutettiin valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen JHL:n JUKO:n ja Pardian kesken neuvottelutulos, joka koskee 124000 valtion palveluksesa olevaa työntekijää ja virkamiestä.

Sopimuskausi on 1.10.2007 - 31.1.2010. Sopimuksen kustannusvaikutus on 11,7% ja se jakautuu yleiskorotuksiin (yhteensä 8%), järjestelyvara- ja kehittämiseriin sekä tekstimuutoksiin.

Naisten ja miesten samapalkkaisuudesta valtiolla tehdään sopimuskauden aikana tutkimus ja epäkohtien korjaamiseen varattiin erillinen erä. Luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta määräaikaisista palvelussuhteista parannettiin ja perusteita käsitellään puolivuosittain. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa parannettiin ja uudistettiin työsuojelu- ja yhteistoimintasopimukset.

Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja vaiheistuksen nopeutettu päättäminen kuuluvat sopimukseen.

Tarkempia tietoja korotuksista on odotettavissa lähi-aikoina.