Matkustajavakuutusasiat

Ammattijärjestösi sinulle ottama matkustajavakuutus korvaa myös sikainfluenssan aiheuttamia matkan peruuntumisia, matkan keskeytymisiä tai matkalla alkaneen sairauden hoitokuluja. Muistathan, että vakuutuksesi on voimassa ainoastaan vapaa-ajanmatkalla.

Korvaako matkavakuutus, jos lentoyhtiö ei ota koneeseen sikainfluenssan tai sen epäilyn takia?

Jos lääkäri epäilee perustellusti, että koneeseen pyrkivällä on sikainfluenssa, korvataan matkustajavakuutuksesta vakuutetulle syntyvät ylimääräiset matka- ja majoituskulut.  Korvauksen edellytyksenä on lääkärintodistus, josta sairaus ilmenee.

Korvaako matkustajavakuutus, jos matka peruuntuu sikainfluenssan takia?

Matkustajavakuutus korvaa myös sikainfluenssan aiheuttaman matkan peruuntumisen lääketieteellisen syyn johdosta ja lääkärintodistuksen perusteella.

Korvaako matkustajavakuutus, jos peruuttaa matkansa koska pelkää sairastuvansa matkalla sikainfluenssaan?

Pelkästään pelko sairastumisesta matkalla ei ole matkustajavakuutuksesta korvattava matkan peruutuksen syy. Vakuutusehdoissa luetellaan, milloin matkan peruuntuminen korvataan matkustajavakuutuksesta. Peruuntumisen syynä voi olla esimerkiksi äkillinen, vakava sairastuminen joka pakottavasti estää matkalle lähdön.

Mitä pitää tehdä, jos matkalla sairastuu sikainfluenssaan?

Luonnollisesti kannattaa hakeutua tarvittaessa lääkärin hoitoon. Sairauden hoitamisesta aiheutuneita kuluja korvataan matkustajavakuutuksesta. Jos sairauden takia ei pakottavasti pääse palaamaan alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti, korvataan vakuutuksesta myös ylimääräiset matka- ja majoituskulut. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Entä jos vauva sairastuu matkalla sikainfluenssaan, ja kotiinpaluu viivästyy. Mitä kuluja matkustajavakuutuksesta korvataan?

Matkustajavakuutuksesta korvataan sairaan lapsen hoitokuluja (esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tutkimukset, lääkärin sairauden hoitoon määräämät lääkkeet ja mahdollisesti tarvittava sairaalahoito) sekä ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset lapselle ja mukana matkustavalle huoltajalle. Matkustajavakuutus ei korvaa työstä poissaolosta aiheutuvia ansionmenetyksiä.

Kuinka pitkään matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla alkaneen sikainfluenssan hoitoa?

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden hoitokuluja 90 päivän ajan ensimmäisestä lääkärissä käynnistä lukien.  Hoitokuluja korvataan siis sekä ulkomailla että kotimaassa.

Korvaako matkustajavakuutus sikainfluenssarokotteen tai muun ennalta ehkäisevän hoidon kustannukset?
Ennalta ehkäisevää hoitoa tai rokotteita ei korvata matkustajavakuutuksesta.

Jos sinulla on muita vakuutuksia Ifissä

Sairauskuluvakuutuksesta korvataan myös sikainfluenssan hoitokuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Korvattavia kuluja ovat mm. lääkärinpalkkiot, tutkimus- ja hoitokulut, lääkekulut tai sairaalamaksut. Jos sinulla tai perheelläsi on Ifin sairauskuluvakuutus, voit helposti tehdä vahinkoilmoituksen Ifin internetsivuilta osoitteessa www.if.fi.

Ennalta ehkäisevää hoitoa tai rokotteita ei korvata sairauskuluvakuutuksesta.

Tapaturmavakuutuksesta ei korvata sikainfluenssan hoitokuluja.

Samma information på Svenska.