Tulliliitto vastustaa jyrkästi Tullilaitoksen suunnitelmia usean tullitoimipaikan lakkauttamisesta. Lakkauttaminen on huonosti harkittua ja vaarantaa Tullin toiminnan, painottavat liiton luottamusmiehet.

Vaarassa ovat Lahden, Hämeenlinnan, Loviisan, Parikkalan, Mustolan, Rauman, Kaskisen, Pietarsaaren, Kokkolan, Jyväskylän, Kemin ja Rovaniemen toimipaikat. Lisäksi Norjan vastaisella rajalla sijaitsevan Polmakin tulliaseman tulliselvityksen hoitamista tarjotaan norjalaisten hoidettavaksi.

Lakkautukset juontuvat valtion tuottavuusohjelmasta, joka luottamusmiesten mukaan on Tullissa näivettynyt pelkäksi henkilöstön vähentämisohjelmaksi. Se haittaa pahasti Tullin toimintaa. Toimipaikkojen sulkemisen ja henkilöstön rajun vähentämisen seurauksena Tulli ei ehkä pysty suoriutumaan kaikista sille asetetuista tehtävistä.

Vaakalaudalla alkaa olla jo turvallisuus, luottamusmiehet varoittavat. Tulli tarkastaa rekkojen ajokuntoisuuden, lastin ja lastin sidonnan. Kyse on jokaisen liikenneturvallisuudesta. Turvallisuusviranomainen ei voi jättää tehtäviään tekemättä yhteiskunnan siitä kärsimättä.

Myös lakkautettavilla tulliasemilla asioivien yritysten asema on epäselvä. Uudet sähköiset tullausjärjestelmät eivät poista palvelun tarvetta. Varsinkin pienissä yrityksissä koetaan tärkeäksi tullipalvelujen löytyminen läheltä. Tulli palvelee yrityksiä maanlaajuisesti nyt erittäin kustannustehokkaasti. Vähäisillä resursseilla kannetaan veroina lähes kolmannes valtion budjetin tuloista.

Suljettavien toimipaikkojen työntekijöiden tulevaisuus on epävarma. Toimipaikan sulkeminen voi tarkoittaa työpaikkaa toisella tulliasemalla satojen kilometrien päässä, ehkä toisella puolella maata. Kuinka todellinen vaihtoehto sellainen on esimerkiksi perheelliselle työntekijälle, luottamusmiehet kysyvät. Työntekijän siirtymisen sijasta voitaisiin Tullissakin käyttää hyväksi teknisiä mahdollisuuksia, liitto ehdottaa. Asiakirjaperusteisia tehtäviä voidaan tasata ja näin jakaa työtä tasaisemmin eri toimipaikkojen kesken.

Tulliliiton luottamusmiehet olivat koolla Vantaalla. Tulliliitto on Tullin suurin henkilöstöjärjestö ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitton JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Lisätietoja: Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen 040 332 2276