YLE Uutiset 02.12. klo 20:10

Valtion ensi vuoden budjetti kasvaa 41 miljoonalla eurolla. Eduskunnan hallituspuolueet ovat sopineet lisäyksistä ensi vuoden budjettiin.

Lisäykset kohdistuvat tälläkin kertaa työllistäviin toimiin ja investointeihin. Lisäksi panostetaan nuoriin ja maahanmuuttajiin sekä tehostetaan talousrikosten torjuntaa ja oikeusprosesseja.

Tullille myönnetään miljoona euroa työllistämiskuluihin.

Linkkejä budjettimateriaaliin:

Täysistunnon pöytäkirja PTK 124/2009 11. Joulukuuta 2009

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 45/2009 vp

Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

10. Verotus ja tullitoimi

02. (28.10.02 ja 70) Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Tullille osoitettu talousarviokehys on 185 000 euroa pienempi kuin vuoden 2009 kehys kasvaneista määrärahatarpeista huolimatta.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa ensisijaisesti nuorten määräaikaisten koulutettujen henkilöiden palkkaamiseen.

02. Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 162 892 000 euroa

Hallintovaliokunnan lausunto 18/2009 vp

Tulli. Valiokunnan toimialaan tullilaitos kuuluu keskeisesti siltä osin kuin kysymyksessä on tullin toiminta sisäisen turvallisuuden viranomaisena. Tullilla on tämän lisäksi erityisen merkittävä fiskaalinen tehtävä kerätä valtiolle veroja ja maksuja.

Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että tullin toimintamenomomentille tehdään määrärahalisäys, joka turvaa laitokselle asetettujen tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Valvontatoimenpiteiden puutteet johtavat helposti rikollisuuden kasvamiseen. Maamme viennin ja tuonnin viranomaistehtäviin liittyvät edellytykset, satamissa ja muissa toimintapisteissä, on kyettävä ylläpitämään ja turvaamaan orastavan talouskasvun tukemiseksi. Tullin fiskaalisen tehtävän hoitamisen edellyttämillä voimavaroilla kyetään mitä parhaimmin huolehtimaan työn korkeasta tuottavuudesta.