04.10.2010  |  Tiedote 124/2010

Valtiovarainministeriö asetti marraskuussa 2008 työryhmän selvittämään Ajoneuvohallintokeskuksen (nykyinen Trafi), Tullin ja Verohallinnon verotustoimintoja. Tämän ns. Veto-työryhmän tarkoituksena oli kartoittaa eri vaihtoehtoja virastojen verotustehtävien uudelleenjärjestämiseksi, hallinnon tehostamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Työryhmä katsoi loppuraportissaan tammikuussa 2010, että suurimmat hyödyt saavutettaisiin keskittämällä verotustoiminnot yhteen virastoon, Verohallintoon, joka jo nykyisin vastaa useimpien verolajien kantamisesta. Trafin kantamat ajoneuvoverot jäisivät kuitenkin edelleen sen hoidettaviksi.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen sekä hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ovat käsitelleet asiaa. Ministerit katsovat verotuksen keskittämistavoitteen olevan edelleen kannatettava ja ajankohtainen. Ministerit päätyivät kuitenkin siihen, että tällä vaalikaudella ei edetä työryhmän esityksen toteuttamisessa, koska asiaan liittyy laajemminkin Tullin aseman ja tehtävien uudelleenarviointi.

Lisätietoja: Erityisavustaja Timo Portaankorva, puh. 040 590 7956  ja erityisavustaja Sirkku Linna, puh. 0400 515 346