Tulliliiton ja Tullivirkamiesliiton yhteisliittoneuvottelut ovat katkenneet

Tulliliiton hallitus ja edustajisto lähtivät avoimin mielin rakentamaan vahvaa edunvalvontajärjestöä Tulliin syksyllä 2009 asettamiskirjeen päätöksellä.
Neuvottelut etenivät hyvässä järjestyksessä ja jäsenkysely suoritettiin keväällä 2010 jonka yksiselitteinen suositus oli edetä yhteisliiton suuntaan. Jäsenistöstä 60% vastasi, joista 90% oli yhteisliiton kannalla. Se on ollut Tulliliiton ajatus alusta alkaen, kohti yhteisliittoa.

Tänään 1.2.2011 klo 10 alkaneessa yhteistyöryhmän neuvottelussa Tullivirkamiesliiton varapuheenjohtaja Jari Nieminen ilmoitti neuvottelujen yhteisliitosta loppuvan tähän kokoukseen. Päätös lopettamisesta tuntui heillä jo olleen koska tiedotepohja neuvottelujen lopettamisesta oli valmiina.

Liittojen erilaiset näkemykset keskusjärjestön valintatapaan olivat syynä Tullivirkamiesliiton neuvottelujen lopettamisilmoitukselle.

Tulliliiton hallituksen ja edustajiston näkemyksen mukaan tulee edetä yhteisliitto rakentaen ja uuden liiton päättävin elin (edustajisto 50/50) olisi sitten arvioinut/kilpailuttanut keskusjärjestöt ja sitten valinnut keskusjärjestön. Tietoisesti halusimme jättää päätäntävallan asiasta uudelle liitolle ja sen korkeimmalle elimelle emmekä halunneet sitoa sen käsiä etukäteen.

Tietäen aikaisemmista 1989 ja 1995 yrityksistä Tulliliitto halusi edetä asiassa keskusjärjestökysymys viimeisenä asiana. Sen vuoksi emme sitoneet päätöksiämme mihinkään ratkaisuun. Olimme aidosti valmiita yhteisliitolle.

Tullivirkamiesliiton liittokokous oli tehnyt päätöksen omassa liittokokouksessaan keväällä 2010, että keskusjärjestöksi on valittava Pardia ennen kuin yhteisliitto voi edetä eli aiesopimukseen / esisopimukseen olisi pitänyt kirjata, että keskusjärjestöksi on valittu Pardia.

Mielestämme sellainen etukäteinen ehtojen sanelu aiesopimukseen ei ole avointa neuvottelua.

Aie-sopimus on osapuolien vahva tahdon ilmaisu kuinka osapuolet yhteisesti näkevät asiassa edettävän kohti lopullista sopimusta yhteisliitosta.

Yhteistyötä edelleen jatkaen,

Markku Kosonen
puheenjohtaja