Tullissa ammattitaitoa raskaanliikenteen valvontaan

Edellinen sisäministeri Kari Rajamäki kirjoitti perjantain Demarissa raskaan liikenteen liikennevalvonnasta.

Tullilaitoksen suurin henkilöstöjärjestö Tulliliitto ry haluaa osallistua keskusteluun omalta osaltaan, edustaahan se myös Tullin raskaan liikenteen valvonnan parissa toimivia tullimiehiä ja -naisia. Liittona olemme yhtä mieltä Rajamäen kanssa siitä, että kuljetusyhtiöiden ja kaupan tulisi ottaa kuljetuksista enemmän vastuuta, eikä siirtää sitä alihankkijoiden alihankkijoille. Julkisuudessa olleet hälyttävät tiedot kuljettajien ylipitkistä työvuoroista eivät voi olla yksittäisistä kuljettajista lähtöisin. Rajamäki on oikeassa myös siinä, että raskaan liikenteen osaajien työtä tulisi arvostaa enemmän, paitsi ammattikuljettajien myös liikennettä valvovien viranomaisten osaamista.

Mitä tulee raskaan liikenteen valvonnan tehostamiseen, Tulliliitto katsoo, että se tulisi rakentaa rajanylityspaikoilla nimenomaan Tullin koulutuksen saaneiden, ammattitaitoisten työntekijöiden varaan, eikä vain rajavartioston ja poliisin puitteisiin. Rajamäen oma suhtautuminen poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyöhön on aiemmin ymmärretty myönteiseksi ja siksi herättikin ihmetystä, että hän nyt jätti esityksessään mainitsematta Tullin yhteistyökumppanina.

Raskaan liikenteen valvontaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Rajanylityspaikoilla Tulli valvoo kaupallista tavaraliikennettä ja siihen liittyvää lupahallintoa, kuten esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksissa ADR-säännöksien noudattamista. Raskaan liikenteen valvonnassa olennaisena osana on kuljetuskaluston ajokuntoisuuden ja lastien turvallisuuden ja sidonnan valvonta. Raskaan liikenteen kuntoisuuden ja lastien turvallisuuden valvonta sekä vaarallisten aineiden kuljetuksen valvonta on kirjattu Valtiovarainministeriön ja Tullihallituksen väliseen tulostavoitesopimukseen.

Tullilaitos on vuosien ajan panostanut oman henkilökuntansa koulutukseen raskaan liikenteen valvonnassa ja tarkastuksessa. Tullimiesten määrätietoinen työ rajanylityspaikoilla ja poliisien kanssa toteutetut liikennevalvontaoperaatiot maanteillä ovat parantaneet kansalaisten liikenneturvallisuutta.

Yhä kasvavat liikennemäärät ja samanaikaisesti valtionhallinnon tuottavuusohjelmassa vaadittu Tullin henkilömäärän vähentämisvelvoite luovat kuitenkin ristiriitaisia paineita työntekijöille.

Liikenneturvallisuuden valvontaan tarvitaan osaavia ammatti-ihmisiä!