SAK valtuuston kokous 19 - 20.11.2009

Hyvät kokousedustajat

Olen Kalevi Ojamaa, Tulliliiton taloudenhoitaja. Ensimmäinen kerta pöntössä ja teksti on kovin pientä mutta asiani on vakava.

Jäsenmäärämme n. 1350 tällä hetkellä ja kuulumme JHL:ään yhteisöjäsenliittona. Tullilaitoksen koko henkilöstö oli hetki sitten yli 2600 ja tämän vuoden lopussa alle 2400 henkilöä. Henkilöstövähennyksien lisäksi olemme myös budjettikriisissä, toisin kuin Ministeri Mari Kiviniemi uutisoi 12.11. Ylessä.

Maan taloudellinen tilanne on vaikea, työttömyys vaikuttaa yhä lisääntyvän, jatkuvasti kuullaan uutisia uusista irtisanomisista. Valtiotyönantajan työsuhdetta on totuttu pitämään vakaana, valtion töistä on sanottu, että "leipä on pitkä, mutta kapea". Nykytilanteessa voisi todeta, että "leipä on lyhyt ja kapea".

On hyvä, että myös valtion tehtäviä ja niiden tekotapaa tarkastellaan uudelleen. Veronmaksajan kannalta on myös oikeudenmukaista, että valtion virastojen tehokkuutta arvioidaan. Asialla on kuitenkin toinenkin puoli, nimittäin valtion ja kuntien työntekijät ovat kansalaisten palvelijoita. Monien tutkimusten mukaan veronmaksajat ovat valmiita maksamaan nykyistä enemmän yhteiskunnan palveluista. Mutta tästä huolimatta julkisen sektorin työntekijöitä irtisanotaan. Irtisanomiset vaikuttavat merkittävästi kansalaisen palvelujen saatavuuteen. Juuri nyt heikon taloudellisen tilanteen ja siitä seuranneen massalomautusten ja työttömyyden aikana, tarvitaan julkisia palveluja enemmän kuin koskaan. Julkisten palvelujen toimivuus juuri nyt takaa paremmat lähtökohdat nousta lamasta.

Tullissa valtion tuottavuusohjelman mukainen henkilöstön vähennysvelvoite sovittiin työnantajan kanssa jo vuonna 2006. Henkilöstön vähennyksen sovittiin etenevän luonnollisen poistuman puitteissa, eläkkeelle jääviä on paljon. Tuosta ajasta vähennysvelvoitteet ovat jatkuvasti nousseet niin paljon, etteivät henkilöstöjärjestöt pysty sitoutumaan uusiin tavoitteisiin. Uusien lukujen mukaan ei eläköityminen eikä mikään luonnollinen poistuma riitä kattamaan henkilöstön vähennysvelvoitetta.

Jos eduskunta ei myönnä lisärahoitusta, ensimmäiseksi irtisanotaan määräaikaiset työntekijät. Pääosa määräaikaisista on Tullin ammatillisen peruskoulutuksen jo käyneitä nuoria ammatti-ihmisiä, jotka siis joutuisivat työttömyyskortistoon. Todellisesta työn tuottavuudesta ei valtion tuottavuusohjelmassa voida edes puhua, kysymys on vain valtion työväen vähennyksestä.

Tulliliiton kanta on, ettei valtion pidä lisätä työttömyyttä irtisanomalla omia työntekijöitään muutenkin taloudellisesti vaikeana aikana.