Kai Vehmersalo
Tullihallitus
Pasi Tolvanen  
Rajavartiolaitos

Tulliliiton lausunto Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnan kehittämiseen, NUIJA-hanke

Tulliliitto ry esittää lausuntonaan, että

Pilotointia voidaan jatkaa, mutta emme esitä sitä tässä vaiheessa pysyväksi käytännöksi

Pilotointi koskee vain kahden aseman Nuijamaan Tulli- ja Raja-asemaa

Liite 1 Nuija-hankkeen kehittämisehdotuksia emme esitä liitettäväksi loppuraporttiin mukaan koska Tullin resurssit nousevat oikealle tasolle jo vuodenvaihteessa

Liitteet 2 ja 3 eivät aukea lukijalle aivan aidosti, ovatko ne yhteismitallisesti luettavissa? esim. jos raskaanliikenteen tarkastukset ovat tullin suoritteita niin miksi ne näkyvät molemmissa tilastoissa ja toiseksi Tullin koiratoiminnan tulokset puuttuvat. Näitä olisi pitänyt avata myös sanallisesti enemmän.

Rajamiesten saama passintarkastuslisä 90e/kk on saatava myös tullimiesten suorittamaan passintarkastustehtävään.

Tullin esimiestoiminta on muuttunut tilannetta vastaavaksi 1.11.2009 joten ei ole sijaa yhden (1) yhteisen esimiehen toiminnalle. Yhteisen esimiehen malli tuskin edes toimisi, koska laitosten välillä on eroavaisuuksia mm. palkkauksessa, eläkeiässä, johtamiskultturissa.

Koulutusta voidaan antaa puolin ja toisin yhteisen ymmärryksen ja tietotason saavuttamiseksi loppuraportissa esitetyllä tavalla
Valtiontalouden kokonaisuuden kannalta tulisi miettiä missä, miten ja millä voimavaroilla hoidetaan passintarkastus itärajan ylityspaikoilla. Tullin hoitaessa passintarkastuksen niin myös henkilöstöä tulisi siirtää Rajavartiolaitoksesta Tulliin.

Markku Kosonen
Tulliliitto ry