Tulliliitto on noin 1200 jäsenen edunvalvontajärjestö, joka on yksi Suomen vanhimmista ammattiliitoista.

Itsenäisen valtion yksi tunnusmerkki on toimiva Tulli.

Tullin päätehtävä on edistää kansainvälisen tavarakaupan sujumista ja torjua harmaata taloutta. Näin varmistetaan tasapuolisen kilpailun edellytykset yrityksille. Suomen tulli on verkostoitunut EU-maiden tullien kanssa globaalissa tavarakaupassa.

Tulliliiton edustajiston mielestä Tulli tulee säilyttää itsenäisenä virastona Valtiovarainministeriön ohjauksessa, kuten lähes kaikissa Maailman tullijärjestöön kuuluvissa maissa. Tämä turvaa parhaat mahdollisuudet kansainväliseen tulliyhteistyöhön.

Hyvin toimivaa yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa tulee edelleen kehittää ja tiivistää.

puheenjohtajat

Markku Kosonen jatkaa Tulliliiton puheenjohtajana. Kuvassa Markku Kosonen sekä Tulliliiton edustajiston puheenjohtajat Jukka Pirttiperä ja Timo Kannasvuo.