27.12.2010

Asia: Tulliliitto ry:n lausunto Tullin sisäiseen ohjeluonnokseen 16.12.2010 ateriakorvauksen maksatuksesta

Tulliliitto ry ei hyväksy minkäänlaisia viraston sisäisiä erillisohjeita ateriakorvauksen maksatukseen. Ateriakorvaus tulee maksaa aina kun VES matkustusohjeen mukaiset ehdot täyttyvät.

Markku Kosonen

Tulliliitto ry
puheenjohtaja / pääluottamusmies