VALTIOVARAINMINISTERIÖ
VERO-OSASTO

Lausuntopyyntönne 10.9.2012 VM100:00/2012

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE TULLILAIN TÄSMENTÄMISESTÄ HENKILÖÖN KOHDISTUVASTA ETSINNÄSTÄ

Pidämme käsitteiden, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus, selventämistä hyvänä asiana myös virkamiehen oikeusturvan kannalta. Maan rajalla, sisärajalla sekä muualla tullialueella suoritettavat matkatavaroiden ja päällysvaatteiden tarkastaminen tulee voida tehdä menettelyltään kevyemmin perustein kuin henkilöntarkastaminen. Henkilön matkatavaroiden ja päällysvaatteiden tarkastaminen olisi mainittava laissa. Tarkastuksen kynnystä on kuitenkin pidettävä matalana, matkatavaroiden ja päällysvaatteiden tarkastus on keskeinen keino tullirikosten paljastamisessa.

Henkilöntarkastuksesta ja henkilönkatsastuksesta tulee lainmuutoksen jälkeenkin päätäntävallan olla tehtävään määrätyllä tullivalvonnan tai tullirikostorjunnan esimiehenä toimivalla tullimiehellä.

Markku Kosonen
Tulliliitto ry
puheenjohtaja