Valtiovarainministeriö
Vero-osasto
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO


VM150:00/2011

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TULLIN HALLINNOSTA

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta ehdotetaan nykyisin kaksiportaisen tullilaitoksen organisaation muuttamista yksiportaiseksi Tulli -nimiseksi viranomaiseksi, jonka toimialueena olisi koko maa. Ehdotus toteutettaisiin säätämällä laki Tullin hallinnosta.

SAK kiinnittää huomiota vain lakiehdotuksen 2 §:n 1 momenttiin, joka sisältää Tullin merkittävimmät tehtävät. Ehdotus poikkeaa nykyisen lain vastaavasta kohdasta mm. sikäli, että Tullin tehtävissä ei mainita valmisteverotusta.

Koska Tullin tehtäviä ei ole tarkoitus muuttaa, SAK:n mielestä uudessa laissa pitäisi nykyiseen tapaan mainita myös valmisteverotus, joka on yksi Tullin merkittävimmistä tehtävistä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry