LAUSUNTO

Hallintovaliokunta
Eduskunta

TULLILIITTO RY:N LAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNAN ESITYKSEEN VNS 4/2014 VP_ VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2015—2018 OHEISIN RAJAUKSIN

Kehyspäätös tiukentaa virastojen määrärahoja. Julkinen talous on kuitenkin saatava kestävälle pohjalle.

Tullille on osoitettu huomattavat säästöesitykset tuleville vuosille. Tämä säästövaatimus tulee kohdistumaan etenkin henkilöstöön. Jatkuvat määrärahaleikkaukset ovat vaarassa heikentää Tullin resursseja yli sen rajan, milloin Tulli viranomaisena voi toimia lain tarkoittamalla tavalla, luotettavasti ja tehokkaasti.

Suunnitellut säästöt tarkoittavat henkilöstöresurssien huomattavia heikennyksiä, tämä tilanteessa jossa monet tehtävät päinvastoin vaativat lisää henkilöstöä. Näitä ovat mm. itärajan toimipaikkojen tehtävät, matkustajien tuoman alkoholin verovalvonta, harmaan talouden torjunta, rikosmäärien voimakas kasvu.

Kehyspäätöstekstissä luvataan lisää euroja kohdennettavaksi itärajalle ja pääkaupunkiseudun viinarallin torjumiseen, mutta samalla Tullin määrärahoihin esitetään heikennyksiä vuosittain. Yhtälö tuntuu täysin mahdottomalta toteuttaa Valtiovarainministeriön suosittamaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.

Vähennykset tuleekin voida toteuttaa hallitusti ja samalla turvaten Tullille osoitettujen tehtävien asianmukainen hoitaminen.

Tulliliitto on tutustunut Tullin esittämään talousarvioesitykseen 14.4.2014 vuodelle 2015 ja kannattaa sen toteuttamista esitetyssä muodossa.

Tulliliitto ry

Markku Kosonen
puheenjohtaja