Tulliliitto ry:n Edustajiston kokous pidettiin  27.5.2014 Helsingissä ja Edustajisto antaa kokouksesta julkilausuman:

Valtioneuvoston kehyspäätöksen aiheuttamia sopeutustoimia suunniteltaessa johdon on hyväksyttävä se, että työntekijöiden muutosenergia on rajallinen. Liian nopeat, hosumalla polkaistut muutoshankkeet heikentävät ihmisten suorituskykyä ja työhyvinvointia. Mitä paremmin henkilöstön mielenkiinnon kohteet ja arvomaailma kohtaavat organisaation tavoitteet, sitä motivoituneempi henkilöstö on. Henkilöstö motivoituu heille osoitetusta luottamuksesta ja siitä, että voi itse vaikuttaa omaan tekemiseensä. Heitä kuuntelemalla, kannustamalla, kiittämällä ja heistä kiinnostumalla saavutetaan yhteinen tavoite – hyvinvoiva työyhteisö.

 

Ihmisen yksi perustarve on tulla nähdyksi kokonaisena ihmisenä ja työyhteisön jokaisen jäsenen -  virka-asemastaan huolimatta - on mahdollisuus kohdata työkaveri hyvällä asenteella. Asenne ratkaisee. Kun ihmisten johtaja tuntee ja hyväksyy itsensä paremmin, hän uskaltaa olla aito johdettaviensa ja johtajiensa kanssa. Tällainen esimies johtaa tunteella, jossa korostuu vastuu organisaatiossa työskentelevien henkisestä hyvinvoinnista ja rohkea luottamus elämään ja kanssaihmisiin. Pelko ja epävarmuus myrkyttävät ilmapiirin ja ihmisten väliset suhteet. Suurin osa pelon tunteesta syntyy, kun johtamisessa alkaa korostua arvostelu, suuttumus, riittämättömyys, syyllistäminen, ylpeys, ylimielisyys, väheksyntä, kateus tai esimerkiksi kylmä tunteettomuus.

Tehdään työpaikasta nimeltä Tulli niin houkutteleva, että teemme työtä mielellämme, olemmepa missä tahansa työtehtävässä. Vastuun ottaminen omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista koskee meitä kaikkia. Luodaan yhdessä elämän makuinen projekti – tavoitteena Suomen paras työpaikka.