LAUSUNTO
TULLI
Juha Madetoja

Tulliliitto ry esittää lausuntonaan Tullin sopeuttamistoimien jatkovalmisteluun ja eräiden toimipisteiden asiakaspalvelun lakkauttamiseen seuraavaa

Muutostilanne on vaikea. Tyydytyksellä olemme kuitenkin todenneet, että Tulli pyrkii välttämään irtisanomisia ja lomautuksia joiden sijaan se etsii muita keinoja asian ratkaisemiseksi. Samaten tervehdimme ilolla sitä, että henkilöstö on saanut tietoa asioista ennen tiedotusvälineitä. Tilanne antaa mahdollisuuden osoittaa henkilöstöresursseja tekemään myös budjetoimattomia töitä, jonka lopputuloksena voi olla kokonaisuutena paremmin toimiva Tulli.

Edellytämme, että henkilöstöä kohdellaan muutostilanteessa arvostavasti. Ensisijaisesti olisi siirrettävä töitä tekijöiden luokse. Ymmärrämme kyllä, että on olemassa töitä, joiden tekeminen on mahdollista vain paikan päällä. Henkilöstön siirtojen on kuitenkin perustuttava vapaaehtoisuuteen. On otettava huomioon myös se, että työntekijän matkakulut huomioon ottaen taloudellisesti järkevä työssäkäyntialue on pienituloisella pienempi. Siirtyvällä henkilöllä on oltava aikaa sopeutua tilanteeseen. Siirtymispäätöksen kypsyminen vie kuitenkin aikansa. Tulevat työtehtävät on kerrottava mahdollisimman konkreettisesti etukäteen heti kun se on mahdollista. On helpompi siirtyä kun tietää mitä on vastassa. Muuntokoulutus uusiin tehtäviin on annettava ajoissa ja sen on oltava tarpeeksi räätälöityä ja riittävää. On huolehdittava myös luovuttavissa toimipaikoissa siirtojen takia syntyvän koulutustarpeen tyydyttämisestä.

Mahdollisten henkilöstösiirtojen yhteydessä on huomioitava myös se, että henkilöstöä luovuttavat toimipaikat säilyttävät riittävän henkilöstön. On pyrittävä siihen, että työn määrä on tasaisesti jakautunut koko maassa. Jos Tullissa säästetään, on se tehtävä niin, että "taakka" jakautuu tasaisesti koko henkilöstön kesken.

Helsingissä 24.10.2014

Esa Lindqvist
Sihteeri

Pekka Naski
Varapääluottamusmies