Ammattiliitot arvioivat tarpeen perustaa uusi palkansaajakeskusjärjestö kasvaneen nykyisessä työmarkkinatilanteessa.

Selvitysvaiheeseen osallistuvat 49 liittoa kokoontuivat tänään Helsinkiin linjaamaan uuden järjestön toimintaa ja strategiaa.

–    Uutta keskusjärjestöä tarvitaan luomaan puitteet yhteisille ponnistuksille asianmukaisten työehtojen turvaamiseksi yhtälailla palkansaajille, itsensä työllistäjille kuin yksinyrittäjille. Järjestön keskeinen tavoite on olla vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija myös tulevaisuudessa.

–    Rakennamme kaikille työelämän alueille ulottuvaa ”osaamiskeskusta”, joka pystyy vastaamaan työmarkkinoilla ihmisten nopeastikin muuttuviin tarpeisiin.

Liitot korostavat, että on tärkeää saada nuoret mukaan palkansaajavaikuttamiseen. Nuorten asema työssä on yhä epävarmempi, kun työvoiman vuokraus, nollatuntisopimukset ja keikkatyöt lisääntyvät.

–    Uudistuvassa palkansaajaliikkeessä on juuri nyt vahva tilaus nuorille tekijöille ja näkijöille. Käynnissä olevan digitalisaation tai ilmastonmuutoksen vaikutuksia kotimaisiin tai globaaleihin työmarkkinoihin on mahdotonta hahmottaa yksin. Vahvan työmarkkinatoimijan tuella suuntiminen tulevaisuuden työelämässä on helpompaa.

Seuraavan kerran selvitystyöhön osallistuvat ammattiliitot kokoontuvat maaliskuussa 2016. Aiesopimus uudesta keskusjärjestöstä on tarkoitus allekirjoittaa kesäkuussa 2016. Varsinaisen toimintansa järjestön on määrä aloittaa vuoden 2017 alussa.

Selvityshanketta ohjaavan ryhmän puheenjohtajana toimii Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, varapuheenjohtajina Vakuutusväen Liiton VvL:n puheenjohtaja Liisa Halme ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari.

Uuden keskusjärjestön selvitystyötä voi seurata hankkeen verkkosivuilta www.uusikeskusjärjestö.fi

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, puh. 0400 912 399
Vakuutusväen Liiton VvL:n puheenjohtaja Liisa Halme, puh. 050 424 5301
Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari, puh. 040 583 3476