Tulliliiton edustajisto kokoontui sääntömääräiseen kokoukseensa tällä kertaa Tampereella. Edustajisto on liittomme korkein päättävä elin ja kokoontuu joka kevät, mutta koska kolmivuotinen toimikausi nyt vaihtui, tämän kertaisessa kokouksessa oli myös henkilövalintoja. Paikalliset yhdistykset olivat valinneet henkilöt ja heidän varaedustajansa uuteen, nyt aloittavaan edustajistoon.

Liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi valittiin edelleen Markku Kosonen Helsingin Tulliyhdistyksestä. Kokous valitsi Kimmo Lakan Saimaan Tulliyhdistyksestä jatkamaan edustajiston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Niska Lapin Tullimiehistä. Liittohallituksen jäseniksi tulivat valituiksi: Sune Sjölund (Kokkolan Tulliyhdistys), Jukka Pirttiperä (Turun Tullimiehet), Kalevi Ojamaa, Eino Laaninen, Mikko Siljander, Ritva Uusi-Eskola-Kärnä (Helsingin Tulliyhdistys), Pekka Naski (Kaakkois-Suomen Tulliyhdistys) sekä uusina jäseninä Pekka Kiviniemi (Oulun Tullimiehet), Jouko Hätönen (Saimaan Tulliyhdistys), Jyrki Punkanen (Kaakkois-Suomen Tulliyhdistys).

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen toi SAK:n terveiset kokoukselle ja Tullihallituksen tervehdyksen esitti pääjohtaja Tapani Erling. Muista kutsuvieraista myös johtaja Hannu Lappi (TH), johtaja Jyrki Linna (LTP) ja JHL:n toimialajohtaja Jarkko Eloranta käyttivät puheenvuoron.

Edustajisto päätti sääntömääräisistä asioista ja käsitteli jäsenten osastojen kautta jättämät aloitteet, joihin liittohallitus keskittyy seuraavan toimintakauden aikana. Kokouksen lopuksi edustajisto laati kannanoton ajankohtaisimmista aiheista.