www.sak.fi

SAK:n uutiskirje joulukuu 2010

15.12.2010
Tämä on SAK:n uutiskirje, joka lähetetään tilaajille noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Uutiskirjeen kokoaa SAK:n viestintä.

SAK:n hallitus hyväksyi ensi kevään vaalitavoitteet

SAK:n hallituksen kokouksessa maanantaina 13. joulukuuta hyväksyttiin mm. SAK:n ensi kevään vaalitavoitteet sekä vaaleihin liittyvä viestintäsuunnitelma ja mainoskampanja. Tavoitteet ja kampanja julkistetaan tammikuun 2011 loppupuolella. Lisäksi hallitus hyväksyi uudistetun suosituksen järjestörajaepäselvyyksien ratkaisemiseksi sekä suosituksen edunvalvonnan hoitamisesta toiseen ammattiliittoon järjestäytyneiden osalta.
http://www.sak-paikalliset.fi/

SAK:n valtuuston päätöslausuma: Yhtenäinen SAK vahvasti työn ja hyvinvoinnin puolesta

SAK:n syysvaltuusto 2010. Kuva: Patrik Lindström

Seuraavan hallituksen tärkein tavoite on oltava vähintään 100 000 kunnon toimeentulon takaavan työpaikan luominen. Näin varmistetaan riittävät verotulot ja pystytään takaamaan sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen rahoitus.
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&ao=tiedotteet&sl2=2&id=34269

SAK:n Lauri Lyly: Työelämän uudistaminen ei onnistu konsulteilta

SAK:n puheenjohtajan Lauri Lylyn mielestä työmarkkinoiden keskusjärjestöillä on edelleen paljon tärkeää työtä tehtävänään työelämän uudistamisessa ja työllisyyden parantamisessa. Hänen mielestään konsultin roolilla näitä asioita ei voi hoitaa riittävän tehokkaasti. Lylyn mukaan hallituskaan ei neuvottele konsulttien kanssa, vaan siihen tarvitaan vahvan etujärjestön status.
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&ao=tiedotteet&sl2=2&id=34261

SAK:laisten äänestysaktiivisuus heikentynyt roimasti

SAK:n TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan SAK:laisista jäsenistä alle puolet on varmoja siitä, että äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa. SAK:laisten äänestysvarmuus on neljässä vuodessa heikentynyt dramaattisesti. Ay-liikkeen kampanjointi vaalien alla saa jäseniltä vahvan tuen.
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&ao=tiedotteet&sl2=2&id=34244

Palkkatyöläinen: Ay-aktiivit ääneen netissä

Ay-viestintä muurroksessa teemana Palkkatyöläisessä 10/2010

Tänään ilmestynyt SAK:n Palkkatyöläinen -lehti kurkistaa teemassaan sosiaalisen median maailmaan ja pohtii, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ay-liikkeelle. Voiko esimerkiksi Facebook toimia ay-aktiivien kohtauspaikkana? Palkkatyöläinen vieraillee myös Saarioisten Sahalahden ruokatehtaalla, jossa palkitun senioriohjelman avulla on onnistuttu parantamaan iäkkäämpien työntekijöiden työssä jaksamista ja pidentämään työuria. Lehti ilmestyy tänään osoitteessa www.palkkatyolainen.fi

Muita uutisia

Paperitehtailta irtisanotut työllistyneet hatarasti
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&sl2=2&lang=fi&ao=tiedotteet

Työehtosopimusten ruotsinnoksiin vihdoin varoja
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?id=34307&location1=1&sl2=3&ao=tyomarkkinauutiset&lang=fi

SAK:n Elomaa haluaa omaishoitajille oikeuden työvapaaseen
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&ao=tiedotteet&sl2=2&id=34278

Suomalaiset työntekijät joustavuudessa EU:n kärkeä
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&ao=tiedotteet&sl2=2&id=34279

Jäsenliitot haluavat Lylyn jatkavan SAK:n puheenjohtajana
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&id=34264&sl2=3&lang=fi&ao=tyomarkkinauutiset&arkisto=yes

SAK:n Huutola: Asumisen kustannukset aivan liian korkeita
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&ao=tiedotteet&sl2=2&id=34265

Tatsin työttömille ja lomautetuille tarkoitetut kuntolomat nyt haettavissa
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&sl2=3&ao=tyomarkkinauutiset&sl2=2&id=34303

Uudistunut Tasa-arvoklinikka tarjoaa tietoa yhdenvertaisuudesta
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&sl2=3&ao=tyomarkkinauutiset&sl2=2&id=34294

Järjestöt vaativat tappajafarkkujen kieltämistä
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&sl2=3&ao=tyomarkkinauutiset&sl2=2&id=34293

Aimo Ylijoki SAK:n Joensuun aluejohtajaksi
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&sl2=3&ao=tyomarkkinauutiset&sl2=2&id=34291

SAK:n Matti Tukiainen: EK:n vaatimukset yhä härskimpiä
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&lang=fi&ao=tiedotteet&sl2=2&id=34241

Uudet Sporttifestarit kokoaa yhteen ay-liikkujat
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&id=34250&sl2=3&lang=fi&ao=tyomarkkinauutiset&arkisto=yes

SAK:n blogit ja Facebook

Uusi kulma -blogi: Wanted! Lainsuojattomat turvaan!
http://uusikulma.blogspot.com/

SAK 2025 -blogi: Ay-liikkeen tavoitteet ensimmäistä kertaa osaksi ilmastosopimusta
http://blogit.sak.fi/sak2025/

Pätkätyöläinen-blogi: Lakkoherkkyyttä?
http://blogit.sak.fi/patkatyolainen/author/p%C3%A4tk%C3%A4ty%C3%B6l%C3%A4inen/

Seuraa SAK:ta Facebookissa
http://www.facebook.com/SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto

Uutisia ammattiliitoista

Liittojen työehtosopimusneuvotteluja koskevat uutiset löytyvät SAK:n sopimuskierrossivuilta osoitteesta
http://www.sak.fi/sopimuskierros

AKT:n valtuusto: Tilaajanvastuulaki laajennettava koko aliurakointiketjuun
http://www.akt.fi/index.php?mid=583&a=viewItem&itemid=1431

JHL: Liiton vaalisivut avattu
http://www.jhl.fi/portal/fi/ajankohtaista/uutisarkisto/?bid=592

Metallin liittovaltuusto: Työn tekeminen kunniaan
http://www.metalliliitto.fi/web/fi/uutiset/-/news/showNewsEntry/38728/

PAMin tavoiteohjelma vuosille 2011–2015
http://www.pam.fi/fi/uutiset/Sivut/PAMintavoiteohjelmavuosille2011-2015.aspx

Puuliiton valtuusto: EK:n on aika ryhtyä tukemaan liittotason neuvottelusuhteita
http://www.puuliitto.fi/index.php?m=1&s=1&news_id=390

Rakennusliitto: Veronumero puhdistaa rakennusalaa
http://www.rakennusliitto.fi/?x20433=3718994

Rautatieläisten liitto JHL:ään
http://www.rautl.fi/ajankohtaista/?a=show&id=395

SEL:n valtuusto: Kaupan omat tuotemerkit hämärtävät ruuan alkuperää kuluttajalle
http://www.selry.fi/?x17423=3935004

Muusikkojen liitto: Muusikkojen tunnustuspalkinto 2010 laulaja Reetta Ristimäelle
http://www.muusikkojenliitto.fi/tunnustuspalkinto.html

SSSL: Vaalirahoitus edistää demokratiaa
http://www.sssl.fi/

TEAM: Vastikkeeton pankkituki ei enää käy
http://www.teamliitto.fi/?x32730=510970

VVL:n edustajiston kannanotto koskien yksityistämistä ja tuottavuusohjelmaa
http://www.vankilavirkailijainliittovvl.fi/?199_m=338&s=51

Yleinen Lehtimiesliitto: Tulevaisuuden viestintää puitiin Itämerellä
http://www.yleinenlehtimiesliitto.fi/toiminta/2010/1030_laivaseminaari.htm

Uusia julkaisuja

SAK:n vaaliesite ja -juliste "Työn ja sen tekijän puolesta" löytyvät jo nyt osoitteesta www.sak.fi/vaalit. Varsinaisesti SAK:n eduskuntavaalisivut avataan tammikuussa 2011.

Paperimiehestä lähihoitajaksi? Lakkautettujen sellu- ja paperitehtaiden työntekijöiden työurien kehitys Haminassa, Kemijärvellä ja Kajaanissa. SAK 2010.
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?id=34311&location1=1&sl2=2&ao=tiedotteet&lang=fi

FFC:s medlemsundersökning "Vi är många, vi är svenska – del II". SAK 2010.
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&lang=se&ao=nyheter&sl2=2&id=34298

Tapahtumakalenteri

Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät osoitteesta
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?location1=1&sl2=6&lang=fi&id=25582

  • 17.12. Rautatieläisten liiton hallituksen kokous
  • 17.12. Rautatievirkamiesliiton Hallituksen kokous, Helsinki
  • 13.1. SLSY:n uuden valtuuston koulutus- ja järjestäytymiskokous
  • 17.–18.1. SAK:n hallituksen kokous, Kiljavan opisto, Nurmijärvi
  • 21.1. Rakennusliiton hallituksen kokous
  • 22.–23.1. SASKin solidaarisuuspäivät, Hämeenlinna

Nyheter på svenska

Äntligen pengar för kollektivavtal på svenska
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?id=34308&location1=1&sl2=2&ao=nyheter&lang=se

Löntagaren 8/2010: Möjligheternas Nano - med okända risker
www.lontagaren.fi

Finlandssvenskar i FFC: Tydliga skillnader mellan könen
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&lang=se&ao=nyheter&sl2=2&id=34298

Intresserad av arbetslivets internationalisering? Sök till Genèveskolan för fackligt aktiva
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&lang=se&ao=nyheter&sl2=2&id=34266

Enigt FFC står stabilt bakom arbetet och välfärden. Resolution från FFC:s fullmäktige
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&lang=se&ao=nyheter&sl2=2&id=34270

FFC:s Lauri Lyly: Arbetslivsreform är inget konsultjobb
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&lang=se&ao=nyheter&sl2=2&id=34262

FFC:arnas röstningsaktivitet har rasat
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&lang=se&ao=nyheter&sl2=2&id=34251

Seuraava uutiskirje ilmestyy 19.1.2011. Rauhallista joulua!

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.