Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään henkilöstövoimavarojen joustavaan käyttöön liittyviä valtion virkamieslain muutoksia.

Työryhmän tavoitteena on valmistella valtion henkilöstövoimavarojen joustavaa käyttöä koskeva valtion virkamieslain pykäläluonnos ja asiaa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi. Valmisteltavien valtion virkamieslain muutosten tulee vastata seuraaviin tarpeisiin: 1. työn tasaaminen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen nykyistä joustavammin eri virastojen välillä 2. henkilöstövoimavarojen nykyistä joustavampi suuntaaminen sinne, missä niiden tarve on suurin ja vastaavasti vähentää sieltä, missä tarve on pienempi 3. henkilö- ja tehtäväkierron mahdollistavat joustavat järjestelyt.

Hanketta voi seurata Valtioneuvoston hare-rekisterissä.

Asettamispäätös (pdf)