Tulli / Verohallinto

Valtiovarainministeriö on asettanut 4.9.2015 Tullin verotustehtävien siirtoa Verohallintoon valmistelevan hankkeen. Strategisen hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaan valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään hallitusti Verohallinnon hoidettavaksi.

Tullille jää kuitenkin eräitä verotukseen ja sen valvontaan liittyviä tehtäviä. Tulli säilyy myös siirrettävien verolajien esitutkintaviranomaisena.

Ensivaiheessa Verohallinto hoitaa nykyisillä menettelyillä ja Tullin tietojärjestelmillä valmiste- ja autoverotuksen, jotka integroidaan Verohallinnon valmisohjelmistokokonaisuuteen sen mahdollistamassa aikataulussa.

Hankkeen tehtävänä on yhdessä Tullin ja Verohallinnon linjaorganisaatioiden kanssa varmistaa toteuttavien muutosten turvallinen tahdistuminen Verohallinnon ja Tullin perus- ja kehittämistoimintaan. Hankkeen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kaikki tarvittavat muutokset Verohallinnon prosesseihin ja organisaatioon. Hankkeen tarkempi aikataulu ja muut yksityiskohdat täsmentyvät työn edetessä.

Hanke laatii 31.10.2015 mennessä hankesuunnitelman, jossa määritetään hankkeen tarkemmat tehtävät projekteittain, vaiheistus ja aikataulutus sekä hankkeen riskit. Hanke huolehtii henkilöstön kuulemisesta osahankkeissa.

Lue koko uutinen Valtiovarainministeriön sivuilta. Asettamispäätös löytyy täältä.