Tulliliitto on aloittanut 1.12.2006 luottamusmiesten ja jäsenhankinnan jatkuvan aktivoimisen.

Tarkoituksena on tuoda liiton ja yhdistyksien toiminta vielä lähemmäksi jäseniä avoimella vuorovaikutuksella. Sekä toisena tarkoituksena on myös palkita onnistuneesta jäsenmäärän kasvusta paikallisyhdistyksiä esim. toisella virkistysmäärärahalla, joka tulee suunnata jäsenten yhteiseen toimintaan.

Kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla jäsen.

Aktiivien tulee lähestyä työpaikan uutta henkilöä välittömästi kertoakseen tullilaitoksen henkilöjärjestöjen toiminnasta yleensä ja erityisesti Tulliliittolaisesta järjestäytymisestä

Yhdistyksien tulee järjestää asiapitoisia keskustelutilaisuuksia. missä jäsenen oikeuksista tiedotetaan ymmärrettävästi.

Yhdistyksien tiedotteet, jäsenkirjeet, yms. lyhyiksi ja ytimekkäiksi niin, että tulee jäsenelle selväksi miten yhdistys tai liitto on asiassa toiminut. Yhdistyksien yhteydenpito ei ole riittävää, jos jäsen tavataan kasvokkain vain vuosikokouksissa

Yhdistyksen järjestämät työpaikkakäynnit tavaksi, avoimia tilaisuuksia koko henkilöstölle, joissa mahdollisuus liittyä tai siirtyä toisesta järjestöstä tulliliiton jäseneksi.

Yhdistyksien tulee nimetä uudelle aktiiville ”kummi” alkuajaksi

Paikallistilaisuuksiin vaihdellaan liiton edustajia, jolla toivomme kiinnostavuuden lisääntyvän jäsenten keskuudessa.

Luottamusmies ja varaluottamusmies sekä muut aktiivit ovat tärkeässä asemassa työpaikoilla, he antavat kuvan yhdistyksen ja liiton toiminnasta. Tavoitteeksi asetamme vähintään 10 luottamushenkilöä vuodessa ay-kursseille. Tulliliitto maksaa ainoana liittona kursseista lisäksi puolipäivärahaa kurssilaiselle.

Vastataan jokaiseen kysymykseen asiallisesti ja nopeasti. Jos ei tiedetä vastausta, niin haetaan se tukiverkostosta; Yhdistys, Tulliliitto, JHL, SAK, Tullilaitos, Valtiontyömarkkinalaitos tai Valtiovarainministeriö.