Degerbyssä sijaitsevan Tullilaitoksen lomatukisäätiön lomakodin (Tulliniemi) vuokrasopimus päättyy 31.10.2010. Säätiö on esittänyt jo viime vuonna Föglön kunnalle kiinnostuksensa jatkaa vuokrasopimusta. Käytyjen keskustelujen myötä Föglön kunnalta odotettiin uutta vuokrasopimusehdotusta joulukuun 2009 loppuun mennessä, mutta sitä ei saatu.  Sen sijaan Föglö-lehdestä löytyi ilmoitus, jossa kunta ilmoitti haluavansa tietää ennen päätöksentekoaan onko muita kiinnostuneita vuokraamaan ao. paikkaa. Tulliniemeä tarjotaan vuokralle 1.11.2010 lukien, vuokrahinta 900 €/kk + sähkö-, vesi- ja jätehuoltokulut sekä lisäksi kiinteistön remonttikuluja. Lomatukisäätiö on jo syksyllä käydyissä vuokrasopimusneuvotteluissa ilmoittanut Föglön kunnalle, ettei sillä ole varaa tehdä nykyisenkaltaista vuokrasopimusta, johon sisältyy 50 %:n kustannusvastuu kiinteistön remonteista.

Lomatukisäätiö jätti vuokratarjouksen nykyisellä vuokralla ilman remonttikuluja pyydetyssä määräajassa 18.1.2010 mennessä. Kunnalta ei ole saatu vastausta vuokratarjoukseen, mutta tiedossa on, että Föglön kunnalle on jätetty yhteensä 5 vuokratarjousta ja että kunnanhallitus kokoontuu toukokuun alkupuolella päättämään asiasta.

Tullilaitoksen lomatukisäätiö on siis edelleen halukas jatkamaan vuokrasopi-musta ja pyrkii toimimaan siten, että uusi sopimus saadaan aikaiseksi, mutta asian päättää Föglön kunta.