Tullin veronkantotehtävien kohtaloa koskenut  työtaistelu-uhka on väistynyt. Kiista koski aikeita siirtää tullin veronkantotehtävät  verohallintoon, mikä olisi voinut vaarantaa 200 tullin työntekijän työpaikan. Hanketta on valmistellut valtiovarainministeriön niin sanottu VETO-työryhmä. Henkilöstöä edustavien Tulliliiton ja Tullivirkamiesliiton mielestä valmistelu on ollut erittäin huonoa ja salailevaa. Henkilöstöä ei ole kuultu.

Torstaina 14. tammikuuta Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen ja Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Mikko Grönberg saivat hankkeesta uutta tietoa tullihallituksen pääjohtajalta ja henkilöstöpäälliköltä. Sen perusteella liitot  päättivät pidättäytyä työtaistelutoimista. Liitot toteavat, että asiaan on nyt sovittu uudet askelmerkit.

Työryhmän piti saada loppuraporttinsa valmiiksi tammikuun lopussa, mutta määräaikaa on nyt jatkettu helmikuun loppuun. Aikaisemmasta tarkoituksesta poiketen työryhmän loppuraportti ei mene suoraan päätöksentekoon, vaan siitä järjestetään laaja lausuntokierros virastoille ja henkilöstöjärjestöille. Sen jälkeen työryhmän asettaja harkitsee, miten jatkossa edetään.

Tulliliitto ja Tullivirkamiesliitto ovat hoitaneet VETO-kamppailua yhteisesti. Niiden puheenjohtajat ovat sopineet, että myös jatko hoidetaan yhdessä. Liitot jättävät myöhemmin yhteisen lausunnon ja seuraavat tilanteen kehittymistä yhdessä.

Lisätietoja: Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen 040 332 2276