Tullilaitoksen RESU-työryhmän raportti on julkaistu koko kovuudessaan. Nyt on tutustumisen aika siihen. Koulutus- ja neuvottelupäivillämme 5 - 6.10.2009 käymme sitä lävitse yhdessä luottamusmiesten ja resu-työryhmän puheenjohtajan Pekka Pylkkäsen kanssa. Muistetaan, että tämä on esitys joka nyt on lähetetty lausuntokierrokselle, lausunnoille on aikaa 16.10.2009 asti. Marraskuun puolivälissä raportti esitetään lausuntoineen Tullin johtoryhmälle. Johtoryhmän tekemiä päätöksiä aletaan sitten toteuttamaan VOIMA-työryhmällä.

Nyt on vaikuttamisen paikka ja toivon, että paikalliset yhdistykset ottavat aktiivisesti kantaa lausunnoissaan tähän raportti-esitykseen!

Tulliliitto vaikuttaa edelleen täysipainoisesti Valtiovarainministeriön ja poliittisien päättäjien suuntaan Tullin budjetti- ja htv-tilanteessa.

Ammattiyhdistysterveisin,

Markku Kosonen
puheenjohtaja