VETO asiaan sovitut askelmerkit ja työtaistelutoimista pidättäytyminen

Pääjohtajan ja liittojen puheenjohtajien sekä Tullihallituksen henkilöstöpäällikön neuvottelu Verohallinnon, Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen verotustoimintoja selvittävästä VETO asiasta 13.1.2010 klo 15.00-16.30 Tullihallituksessa.

Palaverin aluksi kuultiin pääjohtaja Tapani Erlingin lyhyt esitys VETO asian etenemisestä sekä selvitys ministeri Mari Kiviniemen, valtiosihteeri Raimo Sailaksen ja ylijohtaja Lasse Arvelan kanssa sovituista toimenpiteistä VETO asian jatkon osalta. Lisäksi pääjohtaja kertasi VETO asiaan liittyvät taustat ja toteutetut toimenpiteet. Vastaavalla tavalla liittojen puheenjohtajat esittivät VETO asiaan kohdistamansa kritiikin sekä toteutetut ja valmistelussa olevat toimenpiteet.

Työtaistelutoimenpiteistä pidättäytymisestä sovittiin valtiovarainministeriön linjauksista kuultujen selvitysten pohjalta:

  • VETO asia ei mene päätöksentekoon VETO työryhmän raportin perusteella
  • Raportista järjestetään laaja lausuntokierros, joka käsittää ainakin virastot ja henkilöstöjärjestöt
  • Työryhmän asettaja harkitsee tarvittavat jatkotyöt

Tullin ammattiliitot (Tulliliitto ja Tullivirkamiesliitto) ovat hoitaneet VETO kamppailua yhteisesti ja puheenjohtajat sopivat, että myös jatko hoidetaan yhteisesti. Näin ollen tulemme jättämään yhteisen lausunnon ja seuraamme tilanteen kehittymistä yhteisesti.

Helsingissä 14.1.2010

Markku Kosonen Mikko Grönberg
Puheenjohtaja Puheenjohtaja
Tulliliitto ry Tullivirkamiesliitto ry